Eko-Region odbierze śmieci bełchatowian

Rozstrzygnięty został przetarg na odbiór odpadów komunalnych na terenie Bełchatowa. Odpady odbierać będzie firma Eko-Region Sp. z o.o.

Wczoraj rozstrzygnięto przetarg na odbiór odpadów komunalnych. Od 1 lipca 2013 r. do 30 czerwca 2014 r. odpady komunalne w Bełchatowie odbierać będzie firma Eko-Region Sp. z o.o. W Bełchatowie opłaty za odbiór śmieci będą zależeć od ilości osób zamieszkałych w danej nieruchomości. Opłata wynosić będzie 7 zł miesięcznie od osoby zamieszkującej przy prowadzeniu segregacji odpadów, a 12 zł miesięcznie od osoby zamieszkującej za odpady niesegregowane. Miasto Bełchatów przejmie także obowiązek odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości niezamieszkałych. Tu kwota opłaty zależeć będzie od wielkości pojemnika i częstotliwości jego opróżniania. Firma Eko-Region Sp. z o.o. zapewni mieszkańcom zabudowy jednorodzinnej oraz właścicielom nieruchomości niezamieszkałych pojemniki na odpady komunalne: zielony pojemnik 120 l lub większy na odpady zmieszane, pojemnik z pomarańczową pokrywą 120 l na szkło bezbarwne i kolorowe, pojemnik z żółtą pokrywą 240 l na odpady suche i dodatkowo dla mieszkańców domków brązowy pojemnik 240 l na bioodpady. W obiektach użyteczności publicznej będzie prowadzona selektywna zbiórka odpadów komunalnych poszerzona o zbiórkę bioodpadów. Na terenach niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne niesegregowane odpady komunalne będą zbierane do pojemników o pojemności: 120 l, 240 l, 1100 l, 5000 l, 7000 l.

www.belchatow.pl