Forum Gospodarcze w Kleszczowie

Forum Gospodarcze w Kleszczowie

Tegoroczne Forum Gospodarcze odbędzie się 23 września 2017 r. w kompleksie Solpark w Kleszczowie.

Po raz drugi w Kleszczowie odbędzie się Forum Gospodarcze. Podobnie jak w roku ubiegłym uczestnicy będą mogli zapoznać się z ofertą pomocową dla rolników i przedsiębiorców działających dla rolnictwa lub na terenach wiejskich. Pewnym novum będzie wprowadzenie bloku tematycznego dotyczącego tzw. elektromobilności. Wybór tej tematyki jest nieprzypadkowy, gdyż organizatorzy forum oraz władze gminy zabiegają o ulokowanie w gminie Kleszczów produkcji samochodów elektrycznych.
Po raz pierwszy podczas forum odbędzie się także wręczenie nagród „Kamienie milowe gospodarności” w konkursie promującym gospodarność. – Chcemy nagradzać te osoby, firmy i instytucje, które potrafią w gospodarny sposób działać i funkcjonować. Gmina Kleszczów jest dobrym miejscem na wręczenie takich nagród, gdyż jest przykładem właściwego wydatkowania środków, które nie są małe, ale należy je starannie i z rozwagą wydawać – podkreślają organizatorzy.
Wstęp na forum jest bezpłatny. Osoby zainteresowane uczestnictwem proszone są o kontakt z Fundacją Rozwoju Gminy Kleszczów w celu uzyskania zaproszenia. Początek wydarzenia o godz. 10.00.
Organizatorami tegorocznego forum jest Fundacja Rozwoju Gminy Kleszczów i Wydawnictwo WAM-PRESS. Nad wydarzeniem Honorowy Patronat objął Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Krzysztof Jurgiel. Partnerami forum są: Starostwo Powiatowe w Bełchatowie, Łódzki Oddział Regionalny ARiMR, Oddział Regionalny KRUS w Łodzi, Mostostal Kraków, Energoserwis Kleszczów Sp. z o.o., Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna, Społeczna Akademia Nauk.
Imprezą towarzyszącą forum jest III Festiwal Nauki i Kultury, który odbędzie się dzień wcześniej (22.09.2017 r. ) w kompleksie Solpark.

P R O G R A M F O R U M

10:00 – Rozpoczęcie forum

10:15 – 10:45 – Powitanie gości i wystąpienia okolicznościowe

*11:00 – 12:00 Konferencja prasowa dla mediów


Panele tematyczne – I blok

10:45 – 11:30 – Panel dyskusyjny „Elektromobilność – nowa era w transporcie i energetyce”

11:30 – 12:00 – Przerwa kawowa

Rozstrzygnięcie konkursu „Kamienie milowe gospodarności”

12:00 – 13:00 – Rozstrzygnięcie konkursu i wręczenie statuetek „Kamienie milowe gospodarności”
przeplatane elementami muzycznymi

Panele tematyczne – II blok

13:00 – 14:10

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Oddział Regionalny w Łodzi
Omówienie harmonogramu naborów wniosków w okresie X.2017-XII.2018 r. w zakresie działań rozpatrywanych przez Biuro Wsparcia Inwestycyjnego ARiMR

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Bełchatowie Lokalne Punkty Informacyjne jako źródło informacji o Funduszach Europejskich na lata 2014-2020 dla przedsiębiorców.

Fundacja Rozwoju Gminy Kleszczów „O przyszłości …”

Manpower „Rekrutacja pracowników a optymalizacja kosztów zatrudnienia”

14:10 – 14:30 – Przerwa kawowa

Panele tematyczne – III blok

14:30 – 14:45 – Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych „Ubezpieczenia upraw rolnych od zdarzeń losowych, realizowane z „dopłatami” z budżetu państwa”- jesień 2017 r.”

14:45 – 15:15 Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego

Wpływ działalności prewencyjnej KRUS i inwestycji w gospodarstwach rolnych na spadek liczby wypadków przy pracy rolniczej

Działalność rehabilitacyjna KRUS i jej wpływ na zdrowotność mieszkańców terenów wiejskich

15:15 Zakończenie forum