Giełda Produktów Finansowych JEREMIE

Konferencja JEREMIE

W Łodzi 26 kwietnia odbyła się konferencja pt. „Giełda Produktów Finansowych – JEREMIE jako alternatywa finansowania łódzkich mikro, małych i średnich przedsiębiorstw w ramach środków unijnych”.

Konferencję w Hotelu Andel’s otworzył Marcin Bugajski – członek zarządu województwa łódzkiego, a całe spotkanie poprowadził Tomasz Boruszczak – dziennikarz TVP Łódź. Wśród prelegentów znaleźli się przedstawiciele Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, Banku Gospodarstwa Krajowego i Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych Lewiatan. Jednym z ciekawszych wystąpień był wykład prof. Witolda Orłowskiego, głównego doradcy ekonomicznego w PwC, pt.”Dlaczego polskie firmy muszą szukać ekspansji na rynku europejskim?”. Po dyskusji panelowej przedsiębiorcy mieli możliwość skonsultowania się z przedstawicielami Pośredników Finansowych działających w woj. łódzkim. Eksperci odpowiadali na pytania i rozwiewali wszelkie wątpliwości przyszłych beneficjentów unijnego wsparcia.
Czas unijnych bezzwrotnych dotacji się kończy. Wchodzimy w okres dotacji zwrotnych. Na konferencji przedstawiono przedsiębiorcom możliwości wsparcia dzięki środkom oferowanym w ramach inicjatywy JEREMIE.  Jest to projekt skierowany do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, działających na terenie 5 województw, w tym woj. łódzkiego. Skorzystać z niego mogą  w szczególności  podmioty, które rozpoczynają działalność lub nie posiadają historii kredytowej czy zabezpieczeń o wystarczającej wartości. Przedsiębiorcy ci, mogą uzyskać zwrotne finansowanie w postaci kredytów lub pożyczek zabezpieczonych poręczeniem Menadżera Łódzkiego Regionalnego Funduszu Powierniczego, którym jest Bank Gospodarstwa Krajowego, a także z kredytów i pożyczek ze środków inicjatywy JEREMIE. Pośrednikami finansowymi, którzy oferują przedsiębiorcom wsparcie w ramach zwrotnych środków unijnych na terenie woj. łódzkiego, są: ESBank, FM Bank, Fundacja Rozwoju Gminy Zelów, Koneckie Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości, Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego S.A., Stowarzyszenie Ostrowskie Centrum Wspierania Przedsiębiorczości i PA-CO Bank. Z inicjatywy JEREMIE warto skorzystać przede wszystkim dlatego, że oferuje przedsiębiorcom korzystne warunki, takie jak niskie oprocentowanie, elastyczność w spłacie czy chociażby szybki proces decyzyjny.
Organizatorem konferencji był Bank Gospodarstwa Krajowego.