Gmina Kleszczów wesprze szpitale

Cztery placówki medyczne z Regionu Łódzkiego otrzymają wsparcie z budżetu gminy Kleszczów.

Podczas sesji, która odbyła się 25 stycznia, Rada Gminy Kleszczów zdecydowała o udzieleniu czterem placówkom medycznym z Regionu Łódzkiego dotacji na zakup nowych urządzeń oraz doposażenie oddziałów. Łączna wartość dotacji przyznanych na ten cel z budżetu gminy Kleszczów wyniesie 1,1 mln zł.
Pieniądze z budżetu gminy trafią do:

· Szpitala Wojewódzkiego im. Jana Pawła II w Bełchatowie: 50 tys. zł na doposażenie Oddziału Kardiologicznego; 300 tys. zł na urządzenie do mycia i sterylizacji narzędzi chirurgicznych – Centralna Sterylizacja

· Szpitala Powiatowego w Radomsku – 100 tys. zł na doposażenie Oddziału Chirurgii Ogólnej

· SPZOZ Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego im. WAM w Łodzi: 250 tys. zł na zakup aparatu EMG (służącego do rozpoznawania u pacjentów chorób obwodowego układu nerwowego oraz mięśni) dla Kliniki Neurologii i Udarów Mózgu; 100 tys. zł na zakup sprzętu medycznego dla Kliniki Okulistyki i Rehabilitacji Wzroku

· Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi – 300 tys. zł na zakup przystawki do biopsji stereotaktycznej wraz z oprogramowaniem do mammografu funkcjonującego w Zakładzie Diagnostyki Obrazowej CZMP.