I Ogólnopolski Zjazd Latarników Polski Cyfrowej

Ponad 300 latarników przyjechało do Tranowa na I Ogólnopolski Zjazd Latarników Polski Cyfrowej. Powiat piotrkowski na zjeździe reprezentowała Magdalena Wnukiewicz – dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Wolborzu.

Latarnik cyfrowy jest osobą, która ma za zadanie przekonywać pokolenie 50+ do korzyści, jakie daje codzienne uczestnictwo w cyfrowym świecie i oswajać ich z Internetem.
Dwudniowe spotkanie wolontariuszy Polski Cyfrowej w Tarnowie miało na celu pokazać w jaki sposób i przy pomocy jakich metod wprowadzać ludzi starszych w świat Internetu.
Gośćmi honorowymi zjazdu byli Małgorzata Olszewska, podsekretarz stanu w Ministerstwie Administracji i Cyfryzacji oraz prof. Danuta Hübner, przewodnicząca Komisji Rozwoju Regionalnego Parlamentu Europejskiego i ambasadorka projektu od samego początku jego powstania. W czasie zjazdu przedyskutowane zostały możliwości działania lokalnego wolontariuszy i sposób realizacji przez poszczególnych latarników.
W Wolborzu i w okolicznych miejscowościach planowane są bezpłatne szkolenia komputerowe dla seniorów, mające za zadanie wprowadzać pokolenie 50+ w świat cyfrowych możliwości. Pracownicy Miejskiej Biblioteki Publicznej w Wolborzu oraz filii biblioteki są zaangażowani w projekt i od listopada będą prowadzić zajęcia dla seniorów. Działania te będą obejmować organizację spotkań promocyjnych, motywujących do korzystania z Internetu.

www.wolborz.ugm.pl