II Kleszczowskie Forum Gospodarcze za nami

II Forum Gospodarcze

II Kleszczowskie Forum Gospodarcze odbyło się 23 września br. w kompleksie SOLPARK w Kleszczowie. Forum było okazją spotkania się parlamentarzystów, samorządowców, naukowców, przedsiębiorców oraz rolników.

Tegoroczna formuła forum została trochę zmieniona w stosunku do poprzedniej, która była ukierunkowana głównie na tematy związane z rolnictwem. – Gmina Kleszczów, jak i cały region zmienia się i rolnictwo nie jest już główną gałęzią gospodarki naszej gminy. Intensywnie rozwija się przemysł. Dlatego chcąc wykorzystać potencjał naszych stref przemysłowych postanowiliśmy położyć nacisk na sprawy gospodarcze i rozwój małych i średnich przedsiębiorstw – powiedział pomysłodawca forum – Michał Michałek, Przewodniczący Rady Gminy w Kleszczowie a jednocześnie Przewodniczący Rady Fundacji Rozwoju Gminy Kleszczów. Michał Michałek podkreślił, że chciałby, aby gminę Kleszczów kojarzono nie tylko z faktem, że jest najbogatszą gminą w Polsce, ale przede wszystkim, z gospodarnością, nowoczesnością i możliwością inwestowania. Forum było dobrą okazją do rozmów o możliwościach rozwoju gminy Kleszczów, która chce stawiać na nowoczesne technologie. – To niebywałe, że dziś możemy mówić o nowych technologiach w gminie wiejskiej – gminie, która jest postrzegana jako najbogatsza w Polsce. Naszym wspólnym zadaniem jest, aby wizerunek gminy Kleszczów zmienić na rzecz najnowocześniejszej gminy w Polsce – powiedział Dariusz Kubiak, poseł na Sejm RP. – Górnictwo może być rentowne i za kilka lat stać się udziałowcem „miksu energetycznego”. Energetyka – mimo, że w tej chwili oparta na węglu brunatnym i kamiennym, który przez UE jest zsuwany na bok, przy innowacyjności obecnych technologii – może być zupełnie inaczej wykorzystywana. Nowe technologie pozwalają produkować z węgla czystą energię – dodał Dariusz Kubiak. Do słów posła Kubiaka odniósł się Waldemar Wyczachowski, starosta bełchatowski, który podkreślił, że gmina Kleszczów dla powiatu bełchatowskiego jest gminą strategiczną. – Dla nas rozwój tej gminy, rozwój innowacyjności, przedsiębiorczości, budowanie alternatywy dla przemysłu ciężkiego jest rzeczą podstawową. Musimy pamiętać o tym, że za jakiś czas kopalnia i elektrownia nie będzie pracowała w takim wymiarze jak dziś. Dlatego tak ważne są takie przedsięwzięcia. Musimy wypracować dla mieszkańców całego powiatu możliwości do pracy, aby ten region mógł się dalej rozwijać – powiedział starosta.
Uczestnicy forum gospodarczego w Kleszczowie mogli wziąć udział w panelach, podzielonych na trzy bloki tematyczne. Jedną z ważnych kwestii przedstawionych podczas forum, był temat elektromobilności. Warto zaznaczyć, że Fundacja Rozwoju Gminy Kleszczów oraz władze gminy lobbują o utworzenie na jej terenie fabryki samochodów elektrycznych. Panel pn. „Elektromobilność – nowa era w transporcie i energetyce” poprowadził Ryszard Marcińczak – prezes WIG i Przewodniczący Komitetu Naukowo-Techniczego FSNT-NOT Gospodarki Eneregtycznej. W dyskusji wzięli udział: Małgorzata Haller – prezes firmy OPPE.pl, dyrektor ds. rozwoju WIG oraz prof. Michał Szota, prezes Stowarzyszenia Polskich Wynalazców i Racjonalizatorów. Wykład dotyczył stworzenia warunków dla rozwoju elektromobilności w Polsce, przemysłu związanego z tym sektorem oraz stabilizacji sieci elektroenergetycznej.
Wśród wykładowców kolejnego panelu znaleźli się eksperci ds. funduszy unijnych oraz pracownicy ARiMR, którzy przedstawili harmonogram naboru wniosków do końca 2018 r. W tym bloku tematycznym zostały omówione możliwości finansowania małych i średnich przedsiębiorstw oraz działalności rolniczej i pozarolniczej. Z kolei o rekrutacji pracowników i optymalizacji zatrudnienia mówił ekspert z firmy Manpower. Ostatni blok tematyczny był skierowany do rolników. Mowa była o ubezpieczeniach upraw rolnych od zdarzeń losowych (Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych) oraz działaniach KRUS-u na rzecz mieszkańców terenów wiejskich.
Na równolegle odbywającej się konferencji prasowej na tematy związane z przyszłością regionu bełchatowskiego, rozwoju przedsiębiorczości oraz roli rolnictwa wypowiadali się m.in. organizatorzy i współorganizatorzy forum, parlamentarzyści oraz samorządowcy. Krzysztof Stębelski, prezes Fundacji Rozwoju Gminy Kleszczów podkreślił, że pierwsze forum przyniosło efekty w postaci produkcji borówki amerykańskiej i żywności dedykowanej dla diabetyków. Prezes zaznaczył, że chciałby, aby to forum przyniosło rezultaty w postaci rozwoju małej i średniej przedsiębiorczości. Przy tej okazji, organizator forum opowiedział o konsorcjum, które FRGK zawiązała ze Stowarzyszeniem Ostrowskie Centrum Wspierania Przedsiębiorczości. Konsorcjum wygrało dwa przetargi Banku Gospodarstwa Krajowego na udzielanie niskooprocentowych pożyczek dla małych i średnich przedsiębiorców w ramach inicjatywy JEREMIE. – Dzięki temu konsorcjum będziemy mogli proponować obecnym lub przyszłym przedsiębiorcom pożyczki niskooprocentowane. Myślę, że ta biała plama na mapie kraju, jaką jest Kleszczów, jeśli chodzi o niski wskaźnik przedsiębiorczości, w najbliższym czasie zniknie. Tak naprawdę w Kleszczowie funkcjonują duże przedsiębiorstwa, niewiele jest małych i średnich przedsiębiorstw – powiedział Krzysztof Stębelski. Z kolei o wyzwaniach stojących przed tym konsorcjum powiedziała Paulina Starzyńska, prezes zarządu OCWP. – To konsorcjum pozwoli nam na wdrażanie inicjatywy JEREMIE II. Wygrane przetargi opiewają na kwotę 26 mln zł. Na rozdysponowanie tej kwoty jest 11 miesięcy. Niskooprocentowane pożyczki, nawet od 0,5 %, będą skierowane do mikroprzedsiębiorców, przedsiębiorstw średnich oraz osób zamierzających otworzyć własną działalność, czyli na tzw. start-upy. W tej gminie jest bardzo nisko wskaźnik przedsiębiorczości i właśnie ta inicjatywa ma pobudzić gminę Kleszczów i okoliczne powiaty na terenie woj. łódzkiego do rozwoju przedsiębiorczości – powiedziała Paulina Starzyńska.
Posłanka Anna Milczanowska zaznaczyła, że cieszy ją to, że Kleszczów nie czeka z założonymi rękami, licząc na to, że może znowu znajdzie się taki gigant jak PGE, dzięki któremu gmina jest dziś tak zasobną, lecz myśli o tym co dalej. O roli tego forum mówił również poseł Grzegorz Wojciechowski. Poseł zaznaczył, że dzięki tego typu przedsięwzięciom Kleszczów nie podzieli losów innych rejonów, w których z różnych powodów przestał funkcjonować przemysł, kluczowy dla danego obszaru, w wyniku czego powstał olbrzymi problem gospodarczy i społeczny. – W gminie Kleszczów przemysł zdominował rolnictwo, co jednak nie oznacza, że tego rolnictwa tutaj nie ma. Ono nadal będzie się rozwijało. Nie ma drugiego, równie sprawnego źródła chociażby do pochłaniania dwutlenku węgla, jak rolnictwo. Rolnictwo jest dobrym antidotum na problemy środowiskowe, które tutaj wystąpią – powiedział poseł Wojciechowski. Paweł Jegier, dyrektor Łódzkiego Oddziału Regionalnego ARiMR przedstawił z kolei optymistyczne dane statystyczne, które wskazują na to, że dochodowość gospodarstw rolnych rośnie. Rolnicy korzystają ze wsparcia zewnętrznego, o czym świadczy chociażby duża liczba składanych wniosków. W działaniu „Modernizacja gospodarstw rolnych” w samym woj. łódzkim podpisano 1160 umów.
Pomysł połączenia tematyki rolnictwa i innowacyjności w gospodarce pochwalił także Tomasz Nowicki, dyrektor Oddziału Regionalnego KRUS w Łodzi: – Rolnictwo jest działem gospodarki, który staje się bardzo energochłonny, dzięki postępującej mechanizacji i chemizacji. Produkcja czystej energii ma dla rolnictwa duże znaczenie, gdyż dobre, ekologiczne produkty możemy wytwarzać tylko w czystym środowisku. Dyrektor Nowicki mówił także o dużej roli bezpieczeństwa i higieny pracy w rolnictwie. Postęp techniczny bowiem stawia bardzo duże wymagania przed samymi rolnikami.
Podczas trwania forum przedsiębiorcy i rolnicy mogli zasięgnąć dodatkowych informacji przy stoiskach wystawienniczych, gdzie eksperci służyli fachową wiedzą. Dla uczestników forum zorganizowano także wycieczkę, umożliwiającą poznanie nie tylko bogactwa gminy Kleszczów, ale i jej gospodarności. Novum tego forum było także rozstrzygnięcie pierwszej edycji konkursu „Kamienie milowe gospodarności” i uroczyste wręczenie statuetek.
Organizatorem forum była Fundacja Rozwoju Gminy Kleszczów, a współorganizatorem Gazeta Regionalna Wieści. Partnerami wydarzenia byli: Starostwo Powiatowe w Bełchatowie, ARiMR Oddział w Łodzi, KRUS Oddział w Łodzi, Energoserwis Kleszczów Sp. z o.o., Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna, Mostostal Kraków SA, Społeczna Akademia Nauk. Forum objęte zostało honorowym patronatem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Justyna Pająk