„Inicjatywa JEREMIE – atrakcyjna forma wsparcia MŚP”

Jutro w Łodzi odbędzie się otwarte spotkanie  poświęcone Inicjatywie Jeremie.

Centrum Obsługi Przedsiębiorcy organizuje otwarte spotkanie,  poświęcone Inicjatywie Jeremie  – alternatywnej w stosunku do dotacji, formie finansowania sektora mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw. Celem spotkania jest kompleksowe przedstawienie w jaki sposób można z tego systemu wsparcia skorzystać. Na spotkaniu  będzie możliwe zapoznanie się z ofertami pożyczek i poręczeń wszystkich pośredników finansowych, realizujących na terenie województwa łódzkiego Inicjatywę Jeremie. Spotkanie odbędzie się 3 grudnia w godz. 10.00-14.30 w sali konferencyjnej w Centrum Obsługi Przedsiębiorcy,  przy ul. Moniuszki 7/9 w Łodzi. Na spotkanie należy zgłosić się elektronicznie poprzez wypełnienie formularza. Udział jest bezpłatny.

www.powiatrawski.pl