Inwestycja drogowa w Pożdżenicach zakończona

Wieści droga powiatowa w Pożdżenicach

Prace nad przebudową drogi powiatowej w Pożdżenicach na terenie Gminy Zelów już zakończone.

Realizacja zadania przyczyniła się do podniesienia standardu infrastruktury drogowej w miejscowości Pożdżenice, a także poprawiła bezpieczeństwo użytkowników ruchu drogowego. Przebudowa drogi w znacznym stopniu wpłynęła również na zmianę wizerunku centrum miejscowości. W ramach zadania położono nową nawierzchnię, powstały chodniki, zjazdy do posesji, zatoczki autobusowe w miejscach istniejących przystanków, zbudowano odwodnienie oraz odnowiono rowy przydrożne.
Na realizację inwestycji Powiat Bełchatowski przeznaczył 2 629 004,91 zł., z czego 150 000,00 zł. stanowi pomoc finansowa Gminy Zelów. Powiat Bełchatowski otrzymał również dofinansowanie ze środków Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych w kwocie 498 885,00 zł. Łączny koszt realizacji zadania wyniósł 3 127 889,91 zł.
Starostwo Powiatowe w Bełchatowie