Jak nauczyć się szukać pracy?

Wieści Powiatowy Urząd Pracy

Trwa rekrutacja na szkolenia w ramach Klubu Pracy działającego w Powiatowym Urzędzie pracy w Bełchatowie.

Szkolenia są adresowane do osób zarejestrowanych w bełchatowskim „pośredniaku”, które chcą uzupełnić wiedzę i nabyć umiejętności przydatne podczas aktywnego poszukiwania pracy. Pomoc Klubu Pracy polega głównie na przygotowaniu osób bezrobotnych i poszukujących pracy do lepszego radzenia sobie w znalezieniu i podjęciu zatrudnienia. Szkolenie w Klubie Pracy trwa przez trzy tygodnie.

W tym czasie omawiane są zagadnienia z zakresu:
– usług PUP w Bełchatowie,
– przygotowania do rozmowy kwalifikacyjnej,
– technik komunikacji werbalnej i niewerbalnej,
– sporządzania dokumentów aplikacyjnych (życiorys zawodowy, list motywacyjny),
– możliwości szkolenia i kształcenia,
– metod poszukiwania pracy,
– rynku pracy, a w szczególności rynku pracy powiatu bełchatowskiego.

Nabór chętnych trwa od lutego do września 2013r. Zgłoszenia przyjmowane są w PUP w Bełchatowie w pokoju nr 22 (parter). Szczegółowych informacji udziela lider Klubu Pracy w sali nr 10 lub pod numerem telefonu: 44 631 40 44.

Informacje o aktualnie prowadzonym naborze znajdują się na stronie internetowej Powiatowego Urzędu Pracy w zakładce „Newsy”.
Źródło: Starostwo Powiatowe w Bełchatowie