Jaśniejsza przyszłość dla uchodźców

Wieści IKEA Łódź, akcja jaśniejsza przyszłość dla uchodźców

„Jaśniejsza przyszłość dla uchodźców” to projekt IKEA, który będzie prowadzony we wszystkich sklepach sieci na całym świecie od 1 lutego do 29 marca 2014 roku.

W ramach akcji „Jaśniejsza przyszłość dla uchodźców” z każdej sprzedanej żarówki LED-owej, KEA Foundation przekazuje 1 euro na rzecz UNHCR. To właśnie dzięki tym środkom, zostanie zakupione oświetlenie, które przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa oraz warunków życia uchodźców. Fundusze będą też przeznaczone na tworzenie i wdrażanie rozwiązań wykorzystujących energię ze źródeł odnawialnych, a także rozwój edukacji w obozach dla uchodźców.

Według danych UNHCR (Biuro Wysokiego Komisarza Narodów Zjednoczonych do spraw Uchodźców) w ubiegłym roku liczba uchodźców, osób ubiegających się o status uchodźcy oraz przesiedlonych wewnętrznie przekroczyła 50 milionów. To najwięcej od czasów II wojny światowej, a takich ludzi będzie przybywać ze względu na eskalację konfliktów zbrojnych przede wszystkim w Afryce i na Bliskim Wschodzie. Pod opieką UNHCR pozostaje 13 milionów uchodźców, z czego około połowę stanowią dzieci.
W obozach, których przebywają uchodźcy bardzo często brakuje światła i prądu, co negatywnie wpływa na bezpieczeństwo oraz sprawia, że życie zamiera tam po zmroku.
Kampania „Jaśniejsza przyszłość dla uchodźców” została zorganizowana po raz pierwszy w 2014 roku. Polacy bardzo aktywnie zaangażowali się w akcję – polskie sklepy IKEA zebrały ponad 121 tysięcy euro. Globalnie udało się zgromadzić i przekazać 7,7 miliona euro.

Źródło i foto: IKEA Łódź