Jest porozumienie – będzie Opoczno Południe

Wieści pociąg

Przystanek kolejowy Opoczno Południe na Centralnej Magistrali kolejowej powoli staje się faktem.

W Opocznie podpisano porozumienie w sprawie przygotowania do realizacji zadania inwestycyjnego pt. „Budowa peronu wraz z niezbędną infrastrukturą i przystosowanie stacji Opoczno Południe do obsługi pasażerów”.
Porozumie określające zakres i zasady współpracy przy utworzeniu przystanku kolejowego Opoczno Południe złożyli: w imieniu Województwa Łódzkiego – Witold Stępień Marszałek Województwa Łódzkiego; w imieniu Powiatu Opoczyńskiego – Marek Ksyta Starosta i Józef Róg Wicestarosta; w imieniu Gminy Opoczno – Jan Wieruszewski Burmistrz Opoczna. Ze strony PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. porozumienie podpisali: Arkadiusz Arciszewski – Zastępca Dyrektora PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Centrum Realizacji Inwestycji oraz Andrzej Janasz – Dyrektor Projektu w Zespole ds. modernizacji CMK w PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Centrum Realizacji Inwestycji.
Budowa peronu na stacji Opoczno Południe wraz przebudową niezbędnej infrastruktury technicznej stacji realizowana będzie w latach 2013 – 2014 w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja linii kolejowej nr 4 – Centralna Magistrala Kolejowa”. Zadanie to będzie finansowane ze środków budżetu państwa.
Zakończenie prac projektowych wraz z pozyskaniem niezbędnych decyzji administracyjnych zaplanowane jest na grudzień 2013 r.

źródło Urząd Miejski w Opocznie: www.opoczno.pl