Już jutro sprawdzian szóstoklasisty

Wieści test szóstoklasisty

Prawie 351 tysięcy uczniów weźmie udział w sprawdzianie szóstoklasisty, który rozpocznie się jutro (1 kwietnia) o godz. 9.00.

Do tegorocznego sprawdzianu zostało zgłoszonych dokładnie 350 941 uczniów szkół podstawowych, dla których przygotowanych zostało ogółem 17 zestawów zadań, w tym 16 zestawów w języku polskim i jeden w języku litewskim.
Prace szóstoklasistów zostaną sprawdzone przez egzaminatorów, a wyniki przysłane do szkół przez okręgową komisję egzaminacyjną. Uczniowie otrzymają zaświadczenia w dniu zakończenia roku szkolnego wraz ze świadectwem szkolnym.
Sprawdzian trwa 60 minut (w przypadku uczniów, którym przysługuje dostosowanie warunków przeprowadzania sprawdzianu, czas ten może zostać przedłużony o maksymalnie 30 minut).
Jutro, około godz. 12:00, zestaw zadań zostanie opublikowany na stronach internetowych komisji egzaminacyjnych: Centralnej i okręgowych.
Tegoroczny sprawdzian będzie po raz ostatni przeprowadzany według formuły obowiązującej od 2002 r. Od 2015 r. będzie obowiązywała nowa formuła sprawdzianu.
Sprawdzian w klasie VI jest powszechny i obowiązkowy, co oznacza, że muszą do niego przystąpić wszyscy uczniowie – zarówno uczniowie szkół podstawowych dla dzieci i młodzieży, jak i słuchacze szkół podstawowych dla dorosłych. Przystąpienie do sprawdzianu jest jednym z warunków ukończenia szkoły.
Sprawdzianu nie można nie zdać. Wynik ma znaczenie tylko informacyjne i nie powinien być podstawą do prowadzenia jakiejkolwiek selekcji. Każdy uczeń, który ukończył szkołę podstawową, niezależnie od wyników sprawdzianu musi być przyjęty do gimnazjum w swoim rejonie, jeśli nie ukończył 16 roku życia.
Uczniowie, którzy do sprawdzianu nie przystąpią w danym roku, muszą powtórzyć ostatnią klasę szkoły podstawowej i przystąpić do sprawdzianu w roku następnym.
źródło MEN