„Kamienie milowe gospodarności” przyznane

Kamienie milowe gospodarności

Podczas tegorocznego Forum Gospodarczego w Kleszczowie zostały uroczyście wręczone nagrody w konkursie promującym gospodarność.

Jest takie piękne słowo: gospodarny, które ni mniej, ni więcej znaczy tyle, co zaradny, zapobiegliwy, racjonalny. Naszym zamiarem jest przywrócenie rangi temu słowu, jak i działaniom, które zawierają się w słowie: gospodarność – podkreślił Wojciech Adam Michalak, wydawca Gazety Regionalnej Wieści. – W naszym przekonaniu gospodarność to droga, która nigdy się nie kończy. Chcemy, żeby takimi symbolicznymi punktami na tej drodze stały się „Kamienie milowe gospodarności”. Gmina Kleszczów jest dobrym miejscem na wręczenie takich nagród, gdyż jest przykładem właściwego wydatkowania środków, które nie są małe, ale należy je starannie i z rozwagą wydawać – dodał Wojciech Adam Michalak. Celem przedsięwzięcia jest kształtowanie przekonania, że gospodarność jest jedną z najważniejszych spraw w życiu społeczno-gospodarczym. W ramach czego poprzez działania promocyjne związane z konkursem promowani będą gospodarni rolnicy, przedsiębiorcy, samorządowcy oraz politycy.
W kategorii „Gospodarny rolnik” zwyciężył Mariusz Naturalny właściciel gospodarstwa rodzinnego na terenie gminy Kleszczów. Gospodarstwo nastawione jest na hodowlę bydła. 45-hektarowe gospodarstwo prowadzi wspólnie z żoną Ewą. Uprawia głównie zboża przeznaczone do produkcji mieszanek paszowych. Gospodarstwo specjalizuje się w produkcji mleka.
W kategorii „Firma pracująca na rzecz rolnictwa lub w otoczeniu rolnictwa” zwyciężyła Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Końskich, istniejąca od 1957 r. Obecnie Spółdzielnia skupuje i przetwarza blisko 81 mln l mleka rocznie. Nowoczesną bazę stanowią dwa duże, dobrze wyposażone obiekty produkcyjne: proszkownia mleka i zakład miejski. Proszek mleczny produkowany w OSM Końskie znalazł uznanie na rynkach zagranicznych. Tradycyjnymi odbiorcami tego produktu są takie kraje jak: Holandia, Niemcy, Brazylia, Argentyna, Meksyk, Egipt, Algieria. Na rynku krajowym słynie z mleka spożywczego znanego pod marką koneckie.
„Firmą pracującą na rzecz przedsiębiorców i wspierania przedsiębiorczości” zostało Ostrowskie Centrum Wspierania Przedsiębiorczości. Stowarzyszenie powstało w 2003 r. jako inicjatywa obywatelska. Od początku jego celem było świadczenie usług o charakterze informacyjnym, doradczym, szkoleniowym i finansowym, skierowanym do osób prowadzących małe i średnie przedsiębiorstwa, osób rozpoczynających działalność gospodarczą, bezrobotnych, młodzieży oraz osób pragnących podnosić swoje umiejętności i kwalifikacje. Celem organizacji jest wsparcie wszelkich działań, które przyczyniają się do rozwoju regionu. Stowarzyszenie promuje idee przedsiębiorczości i aktywności społecznej. Wspiera przedsiębiorców, a także zachęca do tworzenia nowych firm poprzez udzielanie pożyczek na korzystnych warunkach. Od 2010 r. stowarzyszenie realizuje Inicjatywę JEREMIE.
W kategorii „Gospodarny samorząd/samorządowiec/ polityk pracujący na rzecz gospodarności” laureatem został Marcin Zajączkowski, Przewodniczący Rady Miasta w Ciechocinku a zarazem Prezes Zarządu Przedsiębiorstwo Uzdrowisko Ciechocinek.
Marcin Zajączkowski jest pomysłodawcą wielu inicjatyw na rzecz lokalnego i ogólnopolskiego programu uzdrowiskowego leczenia dzieci i właściwego wykorzystania potencjału uzdrowisk do polityki senioralnej w Polsce.
„Przedsiębiorstwem, które w sposób gospodarny funkcjonuje na rynku”, został Mostostal Kraków SA. Mostostal Kraków SA jest spółką należącą do Grupy Budimex i specjalizuje się w świadczeniu usług w zakresie wykonawstwa i montażu wszelkiego rodzaju konstrukcji stalowych oraz montażu urządzeń głównie dla przemysłów cementowo-wapienniczego, energetycznego, hutniczego, chemicznego. Przedsiębiorstwo posiada Mostostal Kraków posiada dwie Wytwórnie Konstrukcji Stalowych – w Krakowie oraz w Kleszczowie.
„Kamienie milowe gospodarności” zostały przyznane po raz pierwszy. Organizatorem konkursu było PW WAM-PRESS, wydawca Wieści Gazeta Regionalna, a partnerem Fundacja Rozwoju Gminy Kleszczów. Uroczyste wręczenie nagród uświetnił wspaniały występ piosenkarza Piotra Salaty.

JP