Kiedyś przestępstwo dziś wykroczenie

W listopadzie br. weszło w życie część nowych przepisów zreformowanej procedury karnej, w związku z czym niektóre przestępstwa stają się wykroczeniami.

Od tego momentu wykroczeniem będzie m.in. prowadzenie w stanie nietrzeźwości pojazdu innego niż mechaniczny np. roweru. Ponadto kradzież mienia będzie przestępstwem dopiero gdy szkoda wyniesie co najmniej ¼ minimalnego wynagrodzenia za pracę.
Wejście w życie tych przepisów wymusza zamianę kar orzeczonych za czyny, które od dziś przestają być przestępstwami i stają się wykroczeniami. W związku z tym część skazanych opuści zakłady karne. Sądy i służba więzienna podjęły szereg działań zmierzających do bezzwłocznej realizacji nowych przepisów.
– Jednocześnie informujemy, że trudno oszacować dokładną liczbę osób, które ewentualnie opuszczą zakłady karne w związku z wejściem w życie nowych przepisów. To zależy bowiem od różnych czynników, które będzie uwzględniał sąd jak np. zbieg z innymi czynami czy zbieg przepisów. Ponadto należy wyraźnie podkreślić, że 9 listopada nie muszą zostać wydane wszystkie orzeczenia zmieniające karę. Tego dnia mogą zostać wszczęte postępowania sądowe, które dopiero doprowadzą do ewentualnej zmiany kary – podaje resort sprawiedliwości.
Zasady zamiany kar za przestępstwa na wykroczenia reguluje art. 50 znowelizowanego Kodeksu postępowania karnego.