KINGA BĄBEL WOLONTARIUSZEM ROKU 2013

Wieści_Kinga_Bąbel

KINGA BĄBEL została WOLONTARIUSZEM ROKU 2013. Zwyciężczyni jest uczennicą klasy maturalnej w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 5 w Piotrkowie Trybunalskim.

Bardzo regularnie znajduje czas na działalność wolontarystyczną i uczestniczy w wielu zróżnicowanych projektach wolontariackich.Obszarem działania Kingi jest świadczenie pomocy doraźnej na rzecz osób niepełnosprawnych ruchowo i intelektualnie, polegającej na walce ze stereotypami dotyczącymi niepełnosprawności w tym stereotypem „inności” i „osamotnienia”.
Jest dziewczynką bardzo skromną, wzbudzającą zaufanie – niezwykle zaangażowaną i pracowitą.
Zwyciężczyni plebiscytu „Wolontariusz Roku” w ocenianym przez Kapitułę okresie brała udział w następujących zadaniach wolontariackich:
– Spotkaniach integracyjnych, odbywających się raz w tygodniu, których głównym celem jest nawiązywanie kontaktów towarzysko-koleżeńskich pomiędzy wolontariuszami, a osobami niepełnosprawnymi biorącymi w nich udział.
– Wizytach domowych – Kinga odwiedza niepełnosprawną dziewczynkę, Olę – uczennicę gimnazjum, która dzięki tym spotkaniom nabrała pewności siebie. Ola znacznie się rozwinęła i usamodzielniła – stała się dziewczynką radośniejszą, otwartą na innych. Kinga nauczyła Olę nowych umiejętności, w tym wysyłania SMS-ów, robienia drobnych zakupów, czy przygotowywania prostych posiłków.
– Kinga systematycznie uczestniczy w imprezach i wyjściach integracyjnych dla osób niepełnosprawnych, takich jak: bale karnawałowe, wyjścia do kina, wyjścia do kawiarni, pikniki integracyjne organizowane przez Stowarzyszenie „Szansa”.
– Aktywnie przyczyniła się w minionym roku do promocji wolontariatu wśród młodzieży szkolnej. W październiku 2013 roku uczestniczyła wraz z przedstawicielami Stowarzyszenia „Pomoc” w spotkaniu informacyjnym dotyczącym kół wolontariatu.
Nie sposób wymienić wszystkich działań Kingi. Jest niezwykłą postacią.