Kleszczów: ISO na kolejne 3 lata

Kleszczow_Iso

12 listopada Komitet Techniczny ZETOM-CERT Sp. z o.o. podjął decyzję, która przez kolejne trzy lata pozwala Urzędowi Gminy w Kleszczowie posługiwać się certyfikatem Systemu Zarządzania Jakością, zgodnego z normą PN-EN ISO 9001:2009. Decyzja ta oznacza, że gminna administracja pomyślnie przeszła audyt ponownej certyfikacji, przeprowadzony w Urzędzie Gminy w Kleszczowie w dniach 27 i 28 października.

Zewnętrzny audyt Systemu Zarządzania Jakością przeprowadziła przedstawicielka ZETOM-CERT Sp. z o.o. z Warszawy – Katarzyna Białecka. Firma ZETOM-CERT jest jednostką certyfikującą i to pod jej nadzorem w 2005 roku wprowadzony został w kleszczowskim urzędzie System Zarządzania Jakością.

Jerzy Strachocki
Urząd Gminy w Kleszczowie