Kleszczów: konkurs na najschludniejszą posesję

Wieści Kleszczów_posesja

Do 11 czerwca mieszkańcy gminy Kleszczów mogą zgłaszać swój udział w kolejnej edycji konkursu na najschludniejszą posesję gminy Kleszczów.

Konkurs ogłoszony przez wójta gminy Kleszczów obejmuje dwie kategorie: posesje siedliskowe oraz posesje w gospodarstwie rolnym. Szczegółowy regulamin przewiduje, że oceniany będzie nie tylko ogólny wygląd zgłoszonych do konkursu posesji, ale także ich wyposażenie w infrastrukturę techniczną. Komisja konkursowa przyznawać będzie punkty (od 0 do 5) także za: stan czystości i utrzymania pasa zieleni, rowu, chodnika przed posesją; sposób gromadzenia i odprowadzania ścieków komunalnych; sposób zagospodarowania odpadów stałych (pojemniki, segregacja odpadów); stan urządzenia działki w zakresie zieleni, różnorodność roślin ogrodowych, balkonowych, krzewów, drzew i małej architektury ogrodowej. Dodatkowe kryteria, które będą uwzględniane podczas oceny posesji w gospodarstwie rolnym to: miejsce i sposób gromadzenia obornika i gnojowicy, miejsce przebywania zwierząt hodowlanych, a także sposób przechowywania sprzętu rolniczego.

W czasie trwania konkursu zapowiadane jest przeprowadzenie dwukrotnej oceny rywalizujących posesji. Właściciele najschludniejszych posesji mogą liczyć na nagrody pieniężne. Nagroda za I miejsce w kategorii posesji siedliskowych wyniesie 3 tys. zł brutto, a w przypadku posesji w gospodarstwie rolnym – 3,5 tys. zł.
JS