Kleszczów: które posesje zwycięskie?

Wieści_Kleszczów_nagrodzona_posesja_2012

Joanna Krystyniak – mieszkanka Kleszczowa i Elżbieta Kmieć z Łękińska okazały się zwyciężczyniami tegorocznego „Konkursu na najschludniejszą posesję w gminie Kleszczów”.

Ogłoszenie wyników rywalizacji i wręczenie dyplomów właścicielkom nagrodzonych w konkursie posesji odbyło się podczas Gminnych Dożynek. Pięcioosobowa komisja powołana w Urzędzie Gminy przeprowadziła w ciągu tego lata dwukrotną ocenę rywalizujących w konkursie posesji – pierwszy raz pod koniec czerwca, drugi raz – miesiąc później. Oceniano odrębnie posesje siedliskowe oraz posesje w gospodarstwie rolnym. Główna nagroda w kategorii „posesja siedliskowa” wyniosła 3 tys. zł, a w kategorii „posesja w gospodarstwie rolnym” – 3,5 tys. zł.

Komisja, która z ramienia Urzędu Gminy oceniała konkursowe posesje zwracała uwagę na takie elementy jak: oczka wodne, karmniki i domki dla ptaków, różnorodność roślin ogrodowych i balkonowych oraz tzw. małą architekturę ogrodową. Dodatkowo w gospodarstwach rolnych ocenie podlegały: miejsce i sposób gromadzenia obornika i gnojowicy, miejsca przebywania zwierząt oraz sposób przechowywania sprzętu rolniczego.

Punkty decydujące o końcowym wyniku przyznawane były nie tylko za pomysłowe urządzenie przydomowych ogródków, ale też m.in. za sposób gromadzenia i odprowadzania ścieków komunalnych, stan zabezpieczenia przeciwpożarowego budynków, zakres prowadzonej w danym gospodarstwie selektywnej zbiórki odpadów, a także stan utrzymania pasa zieleni, rowu i chodnika przed posesją.

Wyniki konkursu przeprowadzonego w 2012 r.:

Kategoria „Posesja siedliskowa”:

I. Joanna Krystyniak – Kleszczów

II. Barbara Muskała – Łuszczanowice Kolonia

III. – nagrody równorzędne:

o Barbara Berłowska – Kleszczów

o Katarzyna Kuliberda – Wolica

Kategoria „Posesja w gospodarstwie rolnym”

I. Elżbieta Kmieć z Łękińska.

W tej kategorii więcej nagród nie przyznano.

Na jakie elementy zwróciła uwagę komisja w przypadku zwycięskich posesji? W przypadku nagrodzonej posesji siedliskowej czytamy w protokole: Ogród bardzo dobrze utrzymany, w stare drzewa wkomponowane nowe nasadzenia dające dużą bioróżnorodność, roślinność wzbogacona o kwiaty jednoroczne. Na terenie ogrodu umieszczono hamak, ławkę ogrodową oraz inne elementy małej architektury, służące do przechowywania drewna. Ogród oświetlony. Wykoszony pas zieleni przed posesją.

Uhonorowaną główną nagrodą posesję w gospodarstwie rolnym komisja opisała tak: Budynki gospodarcze w dobrym stanie z zabezpieczeniami przeciwpożarowymi. Część użytkowa dobrze odseparowana od części wypoczynkowej. Na terenie posesji znajduje się zbiornik wodny w pobliżu, którego umieszczono altanę. Wszelkie sprzęty i maszyny rolnicze znajdują się w przygotowanych do ich przechowywania budynkach. Nasadzenia urozmaicone, liczne rabaty z roślinami jednorocznymi. Zadbany pas zieleni przed posesją.

Kolejną edycję konkursu, który nagradza pracę właścicieli najbardziej zadbanych posesji, a przy okazji podnosi także estetykę całej gminy, samorząd Kleszczowa ogłosi w maju przyszłego roku.