Kleszczów: medale dla honorowych krwiodawców

Wiesci Kleszczów dzień HDK

W minioną sobotę 16 listopada w Żłobnicy odbyły się obchody Międzynarodowego Tygodnia Honorowego Krwiodawstwa połączone z 55-leciem ruchu Honorowego Dawstwa Krwi w Polsce. W uroczystości uczestniczyło prawie 200 dawców krwi z terenu Powiatu Bełchatowskiego, przy czym najliczniejsza grupa reprezentowała Gminny Klub HDK w Kleszczowie.

Po przywitaniu zebranych gości przez Tadeusza Gajdę, prezesa Gminnego Klubu HDK w Kleszczowie nastąpił moment wręczania odznaczeń dla zasłużonych krwiodawców. Za wieloletnią aktywną działalność na rzecz rozwoju ruchu Honorowego Dawstwa Krwi PCK ponad 40 osób otrzymało medale 55-lecia Ruchu Honorowego Dawstwa Krwi PCK. Szczególne wyróżnienie w postaci Kryształowego Serca, nadawanego przez Zarząd Główny PCK otrzymał Marek Kaczmarczyk z Gminnego Klubu HDK w Kleszczowie. Po oficjalnej części uroczystości młodzież gimnazjalna i licealna przedstawiła krótki program artystyczny.

W imieniu samorządu gminy Kleszczów gratulacje i życzenia złożył krwiodawcom wójt Sławomir Chojnowski. Dziękował on szczególnie osobom, które zaangażowały się w działalność Gminnego Klubu HDK w Kleszczowie oraz regularnie organizują akcje krwiodawstwa, a także inicjatywy związane z popularyzacją honorowego dawstwa szpiku kostnego.

Warto wspomnieć, że kleszczowski Klub HDK działa dopiero od sześciu lat, ale dzięki dużej aktywności członków i sympatyków w ciągu roku w akcjach krwiodawstwa uczestniczy około 250 osób. W wyniku organizowanych akcji klub pozyskuje około 140 litrów krwi rocznie. Klub propaguje także honorowe dawstwo szpiku kostnego, organizując akcje o nazwie „Szpikomania”, podczas których odbywa się rejestracja potencjalnych dawców szpiku.

Informacji udzielił:
Jerzy Strachocki
Urząd Gminy w Kleszczowie