Kleszczów: Przebudowa drogi w Rogowcu

Droga łącząca wieś Rogowiec z drogą powiatową 1902E, którą dojeżdża się na zaplecze Elektrowni Bełchatów, zostanie poszerzona do 6 metrów.
Powstanie także 2-metrowa ścieżka rowerowa. Ogłoszony przez Urząd Gminy w Kleszczowie przetarg na przebudowę drogi gminnej nr 101411 wywołał spore zainteresowanie firm wykonawczych. Swoje oferty złożyło sześć spółek oraz jedno konsorcjum. Najwyżej oceniona została oferta spółki SKANSKA z siedzibą w Warszawie. Wartość brutto tej umowy to 1,88 mln zł. Oprócz przebudowy 910-metrowego odcinka drogi, biegnącej głównie przez sosnowy las, wykonawca będzie miał za zadanie wykonać podziemną infrastrukturę, której na tym odcinku brakuje. Chodzi o prawie 700-metrowy odcinek wodociągu o przekroju 110 mm oraz o wykonanie sieci teletechnicznej. Prowadzone prace obejmą także rozwiązanie kolizji z kablową siecią energetyczną 15 kV, przełożenie zasilania ulicznej latarni i zamianę napowietrznej linii niskiego napięcia na linię kablową.
Umowa z wykonawcą podpisana została w połowie lipca. Ustalony w niej czas na realizację wszystkich robót to 11 miesięcy od daty podpisania umowy.

Jerzy Strachocki
Urząd Gminy w Kleszczowie