Kleszczów: przetarg na rozbudowę drogi rozstrzygnięty

W Urzędzie Gminy w Kleszczowie został rozstrzygnięty przetarg na rozbudowę 750-metrowego odcinka drogi, która z centrum wsi Żłobnica prowadzi na teren Kleszczowskiej Strefy Przemysłowej nr 3.

O uzyskanie gminnego zamówienia walczyło dziesięć firm, specjalizujących się w budowie dróg. Wśród oferentów, którzy wzięli udział w przetargu były nie tylko przedsiębiorstwa z regionu łódzkiego (Piotrków Trybunalski, Tomaszów Mazowiecki, Radomsko), ale także firmy tak znane jak Strabag i Skanska. Wykonawcą, który przedstawił najkorzystniejszą cenowo ofertę, okazało się Przedsiębiorstwo Robót Drogowych „PEUK” SA z Piotrkowa Trybunalskiego. Zleconą przez Urząd Gminy rozbudowę zrealizuje do końca listopada br. za kwotę brutto 2.318.304 zł.

W ramach rozbudowy drogi, która połączy biegnącą przez wieś Żłobnica „powiatówkę” o numerze 1901E z kleszczowską obwodnicą czyli ulicą Milenijną, powstanie podziemna infrastruktura (kanalizacja deszczowa, kanalizacja teletechniczna, oświetlenie) oraz nowa podbudowa i nawierzchnia poszerzonej jezdni.

Jerzy Strachocki