Kleszczów: Trwa przetarg na kompleksową przebudowę ulicy Głównej

ul. Główna. Kleszczów

Po kilku latach przygotowań i zmianach zakresu prac, które mają zostać wykonane, gmina Kleszczów przystąpiła do wyboru firmy, która zajmie się rozbudową odcinka drogi powiatowej nr 1500E, prowadzącego przez Kleszczów. Jest to ulica Główna. Wraz z nią będą przebudowane fragmenty ulic dochodzących do Głównej: Ogrodowej, Szkolnej, Osiedlowej i Urzędowej.

Podobnie jak przy prowadzonych teraz kompleksowych modernizacjach dróg powiatowych, które prowadzą przez Żłobnicę oraz Łuszczanowice, prace wykonywane w pierwszej kolejności będą obejmować infrastrukturę techniczną. Jej fragmenty zostaną zmodernizowane lub uzupełnione.

– Kleszczów pozostaje teraz jedyną miejscowością, w której przy głównej drodze nie ma wydzielonej bezpiecznej ścieżki rowerowej – informuje wójt Sławomir Chojnowski. – Wiele osób, w tym też uczniów szkół, korzysta z rowerów. Musimy zadbać o ich bezpieczeństwo. Kolejna bardzo oczekiwana sprawa to podłączenie mieszkańców do gminnej sieci energetycznej, a przez to zwiększenie bezpieczeństwa dostaw energii. W ramach inwestycji powstanie więcej miejsc do parkowania samochodów. Zbudujemy na przykład dodatkowy parking naprzeciwko cmentarza, a stary parking zostanie tam odnowiony. Zmiany nastąpią na placu targowym, gdzie pojawi się nowa nawierzchnia i nowe ogrodzenie. Kolejny parking oraz skwer z alejkami i ławkami zostanie urządzony w pobliżu stacji paliw.

Dotychczasowe kable telekomunikacyjne zostaną zastąpione światłowodami. Dzięki ich rozprowadzeniu można będzie ruszyć z budową pierwszej części monitoringu w najważniejszych punktach Kleszczowa. Do przyłączenia nowych odbiorców do gminnej sieci energetycznej będzie konieczne m.in. zbudowanie pięciu stacji transformatorowych 15/0,4 kV oraz ułożenie podziemnych linii kablowych wysokiego i średniego napięcia.

Długość przewidzianej do rozbudowy drogi wynosi około 4,3 kilometra. Wybrany w przetargu wykonawca będzie miał 26 miesięcy na realizację zaprojektowanych robót oraz na uzyskanie wszystkich wymaganych prawem zgód i decyzji administracyjnych, potrzebnych do użytkowania zmodernizowanych sieci technicznych oraz szlaków komunikacyjnych. Projekt przebudowy najważniejszej ulicy Kleszczowa przygotowała warszawska firma Egis Poland.

RP