Kleszczów: zapisy na kompostownik

Do 28 lutego mieszkańcy gminy Kleszczów mogą zapisywać się w Urzędzie Gminy na kompostowniki. Tak jak podczas ubiegłorocznej akcji zamówione kompostowniki zostaną udostępnione mieszkańcom nieodpłatnie, na podstawie umowy użyczenia.

W ubiegłym roku na użyteczne zagospodarowanie odpadów biodegradowalnych, powstających w gospodarstwie domowym, zdecydowało się ponad 330 mieszkańców. Zamówione kompostowniki (wraz z przygotowaną przez Urząd Gminy w Kleszczowie broszurą, która opisuje zasady kompostowania domowych bioodpadów, a także zalety naturalnego nawozu, jakim jest powstający w kompostownikach humus) odebrali na przełomie października i listopada.
Wszystkie zainteresowane osoby, które nie zamówiły kompostowników w roku 2013, mogą zgłaszać się w Urzędzie Gminy w Kleszczowie – Referat Ochrony Środowiska i Gospodarki Gruntami, pok. 24 i 26.
Dzięki temu, że biodegradowalne odpady zostaną przetworzone w przydomowych kompostownikach zmniejsza się ilość odpadów komunalnych, wytwarzanych na terenie gminy Kleszczów.
JS