Konkurs fotograficzny

Wieści konkurs fotograficzny

Oddział Instytutu Pamięci Narodowej w Krakowie oraz Stowarzyszenie „Passionart” zapraszają do udziału w I ogólnopolskim konkursie fotograficznym organizowanym przez IPN – „Żołnierze Wyklęci. Historia, która mnie porusza”.

Celem konkursu fotograficznego Żołnierze wyklęci. Historia, która mnie porusza, jest kształtowanie narodowej dumy kolejnych pokoleń Polaków oraz ich przywiązania do tradycji. Poprzez pokazanie różnych wymiarów osobistej, środowiskowej i społecznej percepcji pamiątek, miejsc i wydarzeń związanych z bohaterami powojennego podziemia niepodległościowego.
Zrób zdjęcie ukazujące Twój osobisty stosunek do wydarzeń, miejsc, przedmiotów lub osób związanych z historią Żołnierzy Wyklętych. Fotografie mogą przecież także opowiadać historie. Może to być portret lub seria ujęć portretowych osób w jakiś sposób związanych z Niezłomnymi. Kadr mieszczący znalezione po Nich pamiątki, rzeczy osobiste, albo ujęcia miejsc, z którymi byli związani, przedstawiające krajobrazy, ich domy, szkoły…
Główną nagrodą w konkursie jest zaprezentowanie najlepszych fotografii na plenerowej wystawie w centrum Krakowa oraz GRAND PRIX w wysokości 1000 zł. Uczestnicy konkursy zostaną pogrupowani według trzech kategorii wiekowych – pierwsza z nich, to uczniowie szkół podstawowych i gimnazjów do lat 16, druga – od 17 do 24 lat, trzecia – osoby powyżej 24 roku życia.

Prace konkursowe (pojedyncza fotografia lub cykl nie przekraczający pięciu zdjęć) będą przyjmowane do 30 listopada 2012 r. Prace należy przesyłać pocztą lub dostarczać na adres:
Oddział Instytutu Pamięci Narodowej w Krakowie
ul. Reformacka 3, 31-012 Kraków (z dopiskiem „Konkurs fotograficzny”).
Więcej informacji na stronie: www.ipn.gov.pl

www.ipn.gov.pl