Konkurs historyczny już rozstrzygnięty

Wieści konkurs histiryczny - Filia UJK w Piotrkowie

17 października 2012 r., w Wydziale Filologiczno-Historycznym piotrkowskiej Filii Uniwersytetu Jana Kochanowskiego, o godzinie 10.00 odbył się konkurs historyczny przeznaczony dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Była to piąta edycja tego konkursu. Motywem przewodnim w tym roku był temat „Napoleon Bonaparte – polityk, żołnierz, przywódca”.

Konkurs zorganizowało Studenckie Koło Naukowe Historyków „Klio” we współpracy z Instytutem Historii piotrkowskiej Filii Uniwersytetu Jana Kochanowskiego. Udział w konkursie wzięli uczniowie z Piotrkowa Trybunalskiego (Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2, I Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Chrobrego, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych i Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych nr 3, III Liceum Ogólnokształcące im. Juliusza Słowackiego), Tomaszowa Mazowieckiego (Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2, II Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Żeromskiego, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 6), Opoczna (Zespół Szkół Ogólnokształcących im. Stefana Żeromskiego), Bełchatowa (II Liceum Ogólnokształcące), Radomska (I Liceum Ogólnokształcące im. Feliksa Fabianiego, II Liceum Ogólnokształcące im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego, II Liceum Ogólnokształcące Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 im. Stanisława Staszica, Zespół Szkół Elektryczno-Elektronicznych, Zespoł Szkół Ekonomicznych), Końskich (II Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej Curie) i Zelowa (Zespół Szkół Ogólnokształcących). Szkoły te zgłosiły ponad 60 uczestników. Uczniom towarzyszyli nauczyciele historii.
Uczestników konkursu powitali dziekan Wydziału Filologiczno-Historycznego prof. UJK dr hab. Marek Dutkiewicz, opiekun SKNH „Klio” dr Janusz Budziński i wicedyrektor Instytutu Historii dr Jacek Bonarek.
Zdobywczynią (po raz drugi) I miejsca i głównej nagrody, jaką był tablet, została Katarzyna Ciborowska z Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. Stefana Żeromskiego w Opocznie. Drugie miejsce i nagrodę w postaci odtwarzacza Mp4 zdobył Łukasz Wolski z Zespółu Szkół Elektryczno-Elektronicznych w Radomsku. Trzecie miejsce i nagrodę, jaką był 32 GB pendrive, zdobył Wojciech Ostrowski z I Liceum Ogólnokształcącego im. Bolesława Chrobrego w Piotrkowie Trybunalskim. Ponadto pierwsza dziesiątka uczestników konkursu otrzymała pamiątkowe dyplomy i nagrody książkowe.