Korfball w Bełchatowie

Po curlingu, który stał się już jedną z wizytówek sportowych powiatu bełchatowskiego, Powiatowe Centrum Sportu w Bełchatowie zamierza upowszechnić kolejną dziedzinę sportu – korfball. 1 marca w sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych numer 3 od godziny 10.00 obywać się będą warsztaty dla nauczycieli i trenerów.
– Przedstawiciele Polskiego Związku Korfballa przyjadą do Bełchatowa aby zapoznać nas z zasadami tej gry, która jest doskonałym uzupełnieniem zajęć wychowania fizycznego – mówi Anita Muszyńska, dyrektor Powiatowego Centrum Sportu w Bełchatowie. – Co ważne grę tą rozgrywa się tylko z uczestnikami obydwu płci, co pozwala zaangażować większość ilość uczniów.

Szkolenie dla nauczycieli szkół z terenu powiatu bełchatowskiego, którzy mają zaszczepić ideę tego sportu wśród młodzieży szkolnej oraz także dla osób prywatnych jest bezpłatne. Od godziny 10:00 do 13:00 przedstawiciele Polskiego Związku Korfballa pomogą zgłębić tajniki tej gry. Uczestnicy szkolenia otrzymają certyfikat uczestnictwa w szkoleniu i materiały dydaktyczne.

Korfball to jedyna na świecie koedukacyjna gra zespołowa, w której zawodnicy obojga płci grają w jednej drużynie (nie rozgrywa się meczów z udziałem zawodników tylko jednej płci). Wiele elementów gry w korfball podobnych jest do koszykówki, piłki ręcznej i popularnego w niektórych krajach netballu.
Punkty zdobywa się wrzucając piłkę (o wymiarach piłki nożnej) do kosza umocowanego na 3,5 metrowym słupie. Co dwa punkty, niezależnie która drużyna je zdobędzie, następuje zmiana podczas, której zawodnicy zamieniają się strefami (połowami boiska) i z obrońców stają się atakującymi, a atakujący stają się obrońcami.
Gra jest bezkontaktowa. Niedozwolone jest przepychanie, a nawet wyrywanie piłki z rąk przeciwnika. Nie wolno także przemieszczać się z piłką, ani kozłować. Ruch i ciągłe próby uwolnienia się od przeciwnika to element który zdominował grę dzięki czemu gra jest dosyć szybka.
Podczas gry zawodnicy muszą wykazać się umiejętnością nagłego przyspieszenia tempa akcji, spostrzegawczością, dobrą koordynacją ruchową, zdolnością do przewidywania zachowań przeciwnika oraz uwalniania się od przeciwnika. W korfballu nie ma miejsca na “gwiazdorstwo”. Indywidualne umiejętności jednego zawodnika nie mogą zadecydować o zwycięstwie. Korfball to gra wyjątkowo zespołowa.
W korfball gra się w hali oraz na powietrzu. Mogą grać osoby o różnym poziomie predyspozycji sportowych.