Krwią i blizną… Białobrzeska gawęda powstańcza

4 czerwca br. w Dzielnicowym Ośrodku Kultury w Tomaszowie Mazowieckim odbędzie się spotkanie upamiętniające przysięgę oddziału powstańców styczniowych pochodzących z Tomaszowa Mazowieckiego, dowodzonych przez Aleksandra Stanisława Lange.

W początku maja 1863 r. w parafii pw. św. Marcina w Białobrzegach Opoczyńskich miała miejsce przysięga oddziału powstańców pochodzących z Tomaszowa Mazowieckiego, dowodzonych przez Aleksandra Stanisława Lange. Przysięgę uroczyście przyjął ówczesny proboszcz, ks. Ludwik Żmudowski. W celu upamiętnienia tego wydarzenia, Archiwum Państwowe w Piotrkowie Trybunalskim, wspólnie z Dzielnicowym Ośrodkiem Kultury w Tomaszowie Mazowieckim, Polskim Towarzystwem Historycznym Koło w Tomaszowie Mazowieckim oraz Stowarzyszeniem Historyczno-Kulturalnym „Dla Białobrzegów” przygotowało spotkanie, które odbędzie się w dniu 4 czerwca 2013 r., o godz. 11:00 w siedzibie Dzielnicowego Ośrodka Kultury w Tomaszowie Maz., przy ul. Gminnej 37/39.

W programie imprezy znajdują się odczyty Dr Janusza Budzińskiego z Filii UJK w Piotrkowie Tryb. oraz Prof. Krzysztofa Tomasza Witczaka z Uniwersytetu Łódzkiego. Otwarte zostaną również wystawy archiwaliów z zasobu Oddziału AP w Tomaszowie Maz. oraz prac plastycznych dotyczących powstania styczniowego.

Jest to kolejna inicjatywa w pisana w obchody 150. Rocznicy Powstania Styczniowego, współrealizowana przez Archiwum Państwowe w Piotrkowie Trybunalskim.