Kto zostanie tegorocznym Zasłużonym?

Wieści wybierzmy Zasłużonego

Do 3 września 2012 r. można zgłaszać kandydatów do honorowego tytułu „Za zasługi dla Powiatu Piotrkowskiego”.

Zgłoszenia przyjmuje Przewodniczący Rady Powiatu Piotrkowskiego Ireneusz Czerwiński. Prawo zgłaszania kandydatów do tytułu posiadają: mieszkańcy powiatu piotrkowskiego z pisemnym poparciem co najmniej 100 osób zamieszkałych w powiecie, organizacje społeczne, wyznaniowe, zawodowe i gospodarcze działające na terenie powiatu, instytucje i inne podmioty prowadzące działalność w dziedzinie społecznej, kulturalnej, zawodowej, gospodarczej lub sportowej. Wyróżnienie może być przyznane osobom, które całokształtem swej działalności zawodowej lub społecznej albo realizacją swoich zadań, przyczyniły się do rozwoju i promocji powiatu piotrkowskiego, lub też poprzez inne swoje osiągnięcia zasługują na szczególne uznanie. Decyzję o tym, komu nadany zostanie tytuł „Za zasługi dla Powiatu Piotrkowskiego” podejmie Kapituła. W gronie dotychczasowych laureatów tytułu są: Stanisław Cubała, Zygmunt Kocimowski, Lucjan Czesław Kobędza, Krystyna Wieczorek, Śp. Ks. Marian Wiewiórowski, ks. kan. Grzegorz Gogol, Leon Fortak i Bogdan Kazub.

Tegorocznego laureata poznamy w czasie najbliższych Dożynek Wojewódzkich, które odbędą się 23 września 2012 r. na piotrkowskim lotnisku.

www.powiat-piotrkowski.pl