Kulturalnie Regionalnie

Zarząd województwa łódzkiego rozstrzygnął 9 sierpnia drugi konkurs”Kulturalnie regionalnie”. Celem jest wzbogacenie oferty kulturalnej orazpielęgnowanie i rozwój tradycji kulturowej w Łódzkiem.

Zarząd województwa łódzkiego rozstrzygnął 9 sierpnia drugi konkurs”Kulturalnie regionalnie”. Celem jest wzbogacenie oferty kulturalnej orazpielęgnowanie i rozwój tradycji kulturowej w Łódzkiem.
Dotacje przyznano 16 podmiotom. W ramach konkursu zostaną zorganizowanem.in. wydarzenia poświęcone ustanowionym przez Sejm patronom roku 2022, wtym m.in Marii Konopnickiej. Rolą programu jest również promocja tradycjikulturowej regionu. Dzięki wsparciu Urzędu Marszałkowskiego zostanązorganizowane m.in. wydarzenia: „Duża kultura w małym mieście – prezentacjadorobku kulturalnego gminy Wolbórz”, „44. Ogólnopolski Przegląd Piosenki iPrzyśpiewki Ludowej” w Przedborzu czy „Powiedzenia i wierzenia w Łowickiem”.
– Kultura to ważny element życia społecznego – mówi marszałek GrzegorzSchreiber. – Dlatego samorząd województwa wspiera poszerzanie ofertykulturalnej w naszym województwie, dbając również o jej regionalny wymiar.
Listę dofinansowanych podmiotów można znaleźć tutaj: https://tiny.pl/wxmcw

źródło: łodzkie.pl