Łódź: Spotkanie edukacyjne „Jaskra nie boli – kradnie wzrok”

17 listopada br. w Łodzi odbędzie się kolejne z cyklu spotkań edukacyjnych pt. „Jaskra nie boli – kradnie wzrok”.

Organizatorem wydarzenia jest Stowarzyszenie Chorych na Jaskrę wraz z partnerami Polskim Towarzystwem Okulistycznym, Sekcją Jaskry Polskiego Towarzystwa Okulistycznego, Polskim Związkiem Niewidomych, Stowarzyszeniem Zdrowych Miast Polskich oraz Urzędem Miasta Łodzi. Akcja organizowana jest w ramach programu Łódzka Akademia Zdrowia. Spotkanie odbędzie się w godz. 16-18 w Dużej Sali Obrad Rady Miejskiej, przy ul. Piotrkowskiej 104. Udział w spotkaniu jest bezpłatny.
Jaskra uważana jest za chorobę cywilizacyjną – według Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) jest drugą po zaćmie, najczęstszą przyczyną ślepoty w krajach rozwiniętych. Jest jednak od niej dużo groźniejsza, ponieważ utrata wzroku jest nieodwracalna. Prognozy wskazują, że w 2020 roku jaskrą dotknięte będzie 79,6 miliona osób, a 11 milionów straci w jej wyniku wzrok.

W Polsce według szacunków ekspertów na jaskrę może chorować ok. 800 tys. osób. W województwie łódzkim liczba mieszkańców, których ten problem może dotyczyć to nawet ok. 26 100 osób. W samej Łodzi może być ich ok. 7 400. Szacuje się, że tylko połowa z nich została zdiagnozowana3. Głównym powodem takiego stanu rzeczy jest niska świadomość społeczna oraz bezobjawowy przebieg choroby – w 90% przypadków jaskra przebiega bez widocznych dolegliwości.

Na jaskrę może zachorować każdy, bez względu na wiek. Warto jednak podkreślić, że w grupie podwyższonego ryzyka znajdują się, osoby u których w rodzinie zdiagnozowano jaskrę (rodzice, rodzeństwo), pacjenci z krótkowzrocznością, podwyższonym ciśnieniem w oku, cukrzycą, dolegliwościami związanymi z układem krążenia czy zaburzeniami związanymi z gospodarką tłuszczową organizmu.

Najskuteczniejszą i najbardziej dostępną metodą ochrony przed jaskrą są regularnie badania kontrolne wykonywane u okulisty, ponieważ jaska w większości przypadków nie daje wyraźnych objawów, nim w pełni się rozwinie. W przypadku osób z grupy podwyższonego ryzyka badanie wzroku powinno odbywać się co 6-12miesięcy. Lekarz specjalista podczas wizyty jest w stanie poprzez krótki wywiad oceni stopień zagrożenia chorobą, a wykonując badanie budowy dna oka, ciśnienia wewnątrzgałkowego, kąta przesączania oraz pola widzenia, w większości przypadków wykryć schorzenie.
– Zależy nam, aby mieszkańcy naszego miasta mieli wiedzę na temat jaskry i czynników ryzyka związanych z tą chorobą, a co za tym idzie, by częściej się badali. Zorganizowanie spotkania edukacyjnego w Łodzi, to pierwszy krok by osiągnąć ten cel – nadmienia dr Iwona Iwanicka, p.o. Z-cy Dyrektora Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miasta Łodzi.
W Polsce badania diagnostyczne w kierunku jaskry znajdują się w koszyku świadczeń gwarantowanych i są finansowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Wykonać je może jednak jedynie lekarz okulista. W wyniku decyzji Ministerstwa Zdrowia od stycznia br., aby umówić się na wizytę do okulisty, należy wcześniej uzyskać skierowanie od lekarza pierwszego kontaktu.