Łódzkie technoparki będą współpracować

Wieści porozumienie technoparków

Łódzki Regionalny Park Naukowo-Technologiczny i Bełchatowsko-Kleszczowski Park Przemysłowo Technologiczny będą współpracować na rzecz rozwoju innowacji w regionie łódzkim. 13 lutego br. prezesi obu Parków podpisali porozumienie w tej sprawie.

Jednym z celów porozumienia, podpisanego przez Andrzeja Stycznia oraz Dariusza Stępczyńskiego (prezesi Parków), ma być działanie na rzecz ułatwienia przepływu innowacyjnych rozwiązań ze sfery nauki do sfery biznesu. Podpisane porozumienie pozwoli m.in. na realizację wspólnych projektów – także tych dofinansowywanych ze środków publicznych i unijnych. – Profile działalności Bełchatowsko-Kleszczowskiego Parku Przemysłowo-Technologicznego i Łódzkiego Regionalnego Parku Naukowo-Technologicznego są podobne. Mając to na uwadze, postanowiliśmy nawiązać współpracę służącą wymianie doświadczeń i wzmocnieniu potencjału obu instytucji – mówi Andrzej Styczeń, Prezes Technoparku Łódź.
Współpraca ma charakter partnerski i obu instytucjom przyniesie wymierne korzyści. – Wspólne działanie pozwoli na tworzenie kompleksowego zaplecza dla przedsiębiorstw wdrażających nowe technologie – mówi Dariusz Stępczyński, Prezes Zarządu Bełchatowsko-Kleszczowskiego Parku Przemysłowo-Technologicznego.

Na podstawie informacji z UM Bełchatowa