Łódzkie: testy systemu alarmowego

Wieści alarm

13 października br. w godzinach 6:00 – 19:00 Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych organizuje ogólnokrajowy trening RENEGADE-KAPER 15/II.

Jednym z elementów planowanego treningu będzie sprawdzenie przygotowania systemu alarmowego do działania. Trening systemu prowadzony będzie na terenie wybranych powiatów, po otrzymaniu polecenia z Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Łodzi. Włączeniu będą podlegały syreny systemu wojewódzkiego na terenie wskazanego powiatu. Trening polegać będzie na wyemitowaniu w czasie 3 minut modulowanego dźwięku syreny, informującego o ogłoszeniu alarmu oraz komunikatu emitowanego przez gigafony o treści: „Uwaga! Uwaga! Uwaga! Ogłaszam rozpoczęcie treningu systemu ostrzegania. Proszę zachować spokój, nie podejmować żadnych dodatkowych działań”.