LOSY POLAKÓW NA WSCHODZIE

Wieści Syberia polska losy Polaków

Instytut Historii Uniwersytetu Jana Kochanowskiego Filia w Piotrkowie Trybunalskim wraz z Zarządem Wojewódzkim Związku Żołnierzy Wojska Polskiego zapraszają na Ogólnopolską Konferencję Naukową „LOSY POLAKÓW NA WSCHODZIE W LATACH 1939 – 1945. Sine ira et studio – w 70 rocznicę bitwy pod Lenino”.

Konferencja odbędzie się 12 października 2013 r. od godz. 10:00 w siedzibie Instytutu Historii UJK, Filia w Piotrkowie Trybunalskim, przy ul. J. Słowackiego 116.