Łuszczanowice – zmiana organizacji ruchu

Wieści zmiana organizacji ruchu

Od 7 stycznia została zmieniona organizacja ruchu w części miejscowości Łuszczanowice (gm. Kleszczów). Ma to związek z prowadzoną rozbudową dwóch dróg gminnych o łącznej długości 2745 mb. W ramach tego zadania wykonywana będzie infrastruktura techniczna, powstaną także dwa ronda i parking.

Zmiana w organizacji ruchu polega na całkowitym zamknięciu rozbudowywanych dróg w Łuszczanowicach (tj. drogi „pod lasem” i drogi „przez Huby”). Zakaz wjazdu na odcinki przebudowywanych dróg nie dotyczy mieszkańców Łuszczanowic. Od godz. 7.00 do godzin popołudniowych z uwagi na trwające w tym czasie roboty występować będą znaczne utrudnienia w dojeździe do posesji.

W związku z rozpoczęciem robót konieczne jest przeniesienie przystanków autobusów szkolnych w rejon istniejącej zatoki autobusowej na drodze powiatowej przy skrzyżowaniu ul. Miłej i drogi „przez Huby”. Od 14 stycznia 2013 r. po rozbudowywanych drogach nie będzie możliwe poruszanie się autobusów szkolnych. Pozostanie jedynie dojazd do posesji samochodami osobowymi. Rodziców i opiekunów Urząd Gminy w Kleszczowie prosi o odprowadzanie lub dowożenie dzieci na wyznaczony przystanek, na którym wsiądą do autobusu szkolnego.

Ze względu na specyfikę robót (m.in. głębokie wykopy) dojazd do posesji może być znacznie utrudniony. Prace przy rozbudowie dróg w Łuszczanowicach potrwają do połowy 2014 r.
źródło: www.kleszczow.pl