Mandaty w UE bez granic

MSW dostosowało system Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców do automatycznej wymiany informacji między Polską a pozostałymi krajami Unii Europejskiej.

Dane będą przekazywane w przypadku kiedy kierowcy popełnią wykroczenia lub przestępstwa w ruchu drogowym w innym państwie członkowskim UE, ułatwiając identyfikację osób łamiących przepisy. Wymiana informacji będzie następowała za pośrednictwem Krajowych Punktów Kontaktowych, które zostaną utworzone w każdym z państw Unii Europejskiej. Krajowy Punkt Kontaktowy umożliwi uprawionym instytucjom pozyskiwanie informacji o pojazdach zarejestrowanych w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej i ich właścicielach lub posiadaczach – w przypadku popełnienia naruszenia podczas kierowania pojazdem.
Dostosowanie systemu CEPiK do przekazywania danych o kierowcach jest efektem wdrażania przepisów unijnych dotyczących wymiany informacji o przestępstwach lub wykroczeniach związanych z bezpieczeństwem ruchu drogowego pomiędzy krajami UE. W konsekwencji kierowcy będą ponosili odpowiedzialność za wykroczenia drogowe popełnione przez nich w innym państwie Unii.