Maturzyści rozpoczęli egzaminy

4 maja język polski, 5 maja matematyka na poziomie podstawowym. Przez cały maj potrwa egzamin dojrzałości.

4 maja rozpoczęła się tegoroczna matura. W pierwszej kolejności maturzyści zmierzyli się z językiem polskim. W piątek, 5 maja odbędzie się egzamin z matematyki. Po weekendzie ruszą sprawdziany z kolejnych przedmiotów. Każdy musi przystąpić do trzech obowiązkowych pisemnych egzaminów na poziomie podstawowym – z języka polskiego, z języka obcego i z matematyki oraz co najmniej jednego pisemnego egzaminu z wybranego przez siebie przedmiotu. Do tego matura ustnama z języka polskiego i języka obcego.
Wyniki matur uczniowie poznają 30 czerwca. Będą one podane w procentach. Aby otrzymać świadectwo dojrzałości trzeba uzyskać co najmniej 30 proc. punktów z każdego obowiązkowego przedmiotu.
Egzaminy pisemne potrwają do 24 maja, ustne – dwa dni dłużej.