Międzynarodowy Trybunalski bieg z OSIR-em

30 września 2012 roku  w Piotrkowie Trybunalskim odbędzie się Międzynarodowy bieg Trybunalski organizowany przez tutejszy Ośrodek Sportu i Rekreacji  oraz Wojewódzkie Zrzeszenie Ludowych Zespołów Sportowych.

Celem imprezy jest popularyzacja aktywnej formy wypoczynku wśród dzieci, młodzieży, osób niepełnosprawnych oraz osób dorosłych a także promocja miasta i regionu. Bieg odbędzie się o godz. 10.00 na Stadionie Miejskim ”Concordia” przy ul. Żwirki 6 i przeprowadzony zostanie na trzech dystansach: 100m (bieg rekreacyjny dla osób niepełnosprawnych), 7800m (bieg sportowy dla kobiet i mężczyzn), 1200m (bieg masowy bez ograniczeń wiekowych). Na zwycięzców czekają nagrody.

www.osirpt.pl