Ministerstwu Finansów się nie śpieszy

Nadal nie wiadomo, czy w 2014 roku powrócimy do podstawowej stawki VAT w wysokości 22 proc. Przedsiębiorcy apelują do Ministerstwa Finansów, aby szybko poinformowało podatników o swoich zamierzeniach. Na przygotowanie się do zmiany stawek wiele przedsiębiorstw potrzebuje bowiem nawet kilku miesięcy.

Pracodawcy w liście do wiceministra finansów, Macieja Grabowskiego piszą, że przedsiębiorcy nadal nie znają wysokości stawek VAT jakie będą obowiązywały w 2014 r. Zgodnie z art. 146a ustawy o VAT obecne stawki obowiązują do 31 grudnia 2013 r. Jeżeli nie zostaną podjęte żadne prace legislacyjne od 1 stycznia 2014 r. powrócimy do niższych stawek 5, 7 i 22 proc.
Wiedza o wysokości stawek VAT jest istotnym elementem prowadzenia i planowania działalności gospodarczej. Jest też czynnikiem cenotwórczym, uwzględnianym w planach handlowych i finansowych przedsiębiorstw.
Ministerstwo Finansów nie śpieszy się jednak z poinformowaniem przedsiębiorców o swoich zamierzeniach w zakresie wysokości stawek VAT w 2014 r. oraz ewentualnych inicjatywach ustawodawczych w tym zakresie.
ZBW