Modernizacja targowiska w Skierniewicach

Wieści skierniewickie targowisko

W Skierniewicach trwa modernizacja miejskiego targowiska. Prace potrwają do końca października br.

Na modernizację Pl. Dąbrowskiego miasto pozyskało 1 mln zł. dotacji unijnej. W ramach inwestycji plac zostanie w całości utwardzony oraz oświetlony. Dodatkowo powstaną miejsca parkingowe oraz urządzenia sanitarnohigieniczne. Cały teren zostanie przyłączony do sieci wodociągowej, kanalizacyjnej i elektroenergetycznej. Co najmniej połowę powierzchni handlowej będą zajmować stoiska zadaszone. Nowym rozwiązaniem będzie podzielenie placu na sekcje handlowe pod względem rodzajów sprzedawanych towarów, z czego całość remontowanej powierzchni handlowej będą zajmować produkty rolno-spożywcze. Prace potrwają do końca października br. Koszt inwestycji to blisko 1,5 mln złotych.

www.skierniewice.net.pl