„Najlepszy Samorząd Uczniowski 2012/2013”

Trwają zgłoszenia  do rawskiego  konkursu na najlepszy samorząd uczniowski.

Konkurs skierowany jest do szkół z powiatu rawskiego. Aby walczyć o tytuł „Najlepszego Samorządu Uczniowskiego 2012/2013” należy dostarczyć do Urzędu Miasta w Rawie Mazowieckiej lub wysłać na adres urzędu formularz zgłoszeniowy, zgodę dyrektora szkoły na udział samorządu w konkursie i krótki plan pracy. Udział w konkursie jest okazją do zaprezentowania osiągnięć szkolnych samorządów i wymiany doświadczeń między uczniami szkół powiatu rawskiego. Termin zgłaszania się do konkursu upływa 9 listopada. Patronat honorowy nad konkursem objął Burmistrz Miasta Rawa Mazowiecka.

www.rawamazowiecka.pl