Najnowocześniejszy RIPOK w województwie

RIPOK_Julków_4

W Julkowie w gm. Skierniewice, została uruchomiona najnowocześniejsza w województwie łódzkim Regionalna Instalacja Przetwarzania Odpadów Komunalnych.

RIPOK Julków

RIPOK Julków

Średnia ilość odpadów przypadająca na każdego Polaka rocznie to 267 kg. Najwięcej odpadów wytwarzają zaś Duńczycy – ponad 700 kg na osobę. W Polsce jednak liczba ta z roku na rok rośnie. Co w takim razie dzieje się dalej z naszymi odpadami wyrzuconymi do kosza na śmieci? Ważnym miejscem jest w tym wypadku RIPOK, czyli Regionalna Instalacja Przetwarzania Odpadów Komunalnych. W naszym województwie znajduje się ich kilka. Gdy śmieci trafią do poszczególnych rodzajów pojemników, przyjeżdża po nie śmieciarka i wywozi je do Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych. Każdy rodzaj odebranych odpadów trafia do sortowni lub bezpośrednio do kompostowni. Przy pomocy ciągu technologicznego składającego się z różnych maszyn i urządzeń odpady są segregowane na poszczególne frakcje materiałowe m.in. metal, szkło, papier, tworzywa sztuczne. Następnie za pomocą automatycznej prasy kanałowej są one belowane, by zmniejszyć ich objętość i ułatwić magazynowanie oraz transport do recyklerów. Tak naprawdę odpady są kopalnią surowców. Na przykład tworzywo z butelek typu PET jest kupowane w dużej części przez Chiny (np. do produkcji odzieży). Pozostałości z segregacji, które nie są surowcami wtórnymi, a które posiadają odpowiednie właściwości fizyko-chemiczne kierowane są jako materiał do produkcji paliwa alternatywnego, które w Polsce w głównej mierze wykorzystywane jest przy produkcji klinkieru w cementowniach.

RIPOK Julków_1

RIPOK Julków_1


Najnowocześniejszy w województwie łódzkim RIPOK, wybudowany w Julkowie (gmina Skierniewice) przez Spółkę „EKO-REGION” Bełchatów, został niedawno (maj 2016) oddany do użytkowania. Instalacja położona jest na obszarze ok 10 ha. Całkowity koszt inwestycji wyniósł ponad 50 mln zł.
RIPOK Julków_3

RIPOK Julków_3


– Inwestycja dla obsługi III regionu gospodarki odpadami w woj. łódzkim zakończyła się pomyślnie. System odbioru odpadów komunalnych realizowany przez Spółkę „EKO-REGION” Bełchatów we wszystkich gminach obsługiwanych przez Spółkę jest podobny – odpady zbierane są do 4 pojemników (zmieszane odpady komunalne, zmieszane odpady opakowaniowe, opakowania ze szkła oraz bioodpady). Nasza instalacja jest na pewno najnowocześniejsza w województwie łódzkim – zaznacza Andrzej Kaczmarek, prezes Spółki „EKO-REGION” Bełchatów.
Andrzej Kaczmarek, prezes EKO-REGION Sp. z o.o.

Andrzej Kaczmarek, prezes EKO-REGION Sp. z o.o.


Na terenie zakładu w Julkowie znajdują się m.in.: dwukondygnacyjny budynek administracyjno-socjalny, stacja trafo o mocy ok. 1 MW, wiaty magazynowe na surowce, wiata garażowa na sprzęt ciężki, kwatera składowiska (pojemność 344 000 m3, powierzchnia 3,8 ha), hala sortowni (powierzchnia 2528 m2), kompostownia odpadów o wydajności ok. 45.000 Mg/rok, myjnia płytowa, brodzik dezynfekcyjny, waga najazdowa oraz zbiorniki otwarte. Instalacja w Julkowie wyróżnia się pod względem zamaszynowienia. Linia do sortowania odpadów składa się m.in. z 8 separatorów optycznych, które działają na zasadzie podczerwieni, rozpoznającej kolor i rodzaj danego surowca. Zamontowane są również 2 separatory elektromagnetyczne do wydzielania złomu, separator wiroprądowy do wydzielania aluminium oraz balistyczny do podziału frakcji tworzyw sztucznych na elementy płaskie (2D, np. folie) i elementy przestrzenne (3D, np. butelki, opakowania przestrzenne). Instalacja umożliwia wydzielenie co najmniej 16 frakcji surowcowych z podziałem na rodzaj i kolor. Wydajność linii do sortowania jest duża, tj. 20-25 Mg/godz. dla zmieszanych odpadów komunalnych i 8-10 Mg/godz. dla selektywnie zbieranych zmieszanych odpadów opakowaniowych. Na terenie hali sortowni znajduje się budynek sterówki, w którym obywa się zarządzanie linią do sortowania odpadów oraz kompostownią.
RIPOK Julków_6

RIPOK Julków_6


Instalacja w Julkowie ze względu na etap rozruchu nie przyjmuje jeszcze odpadów od podmiotów zewnętrznych. Przetwarzane są tutaj m.in. zmieszane odpady komunalne oraz zmieszane odpady opakowaniowe. Na terenie zakładu oprócz hali sortowni, znajduje się także kompostownia typu tunelowego. Tunele kompostowni odpadów to system czterech naziemnych modułów – tuneli żelbetonowych wyposażonych w elementy technologiczne. Część tego wyposażenia składa się z systemu napowietrzenia i wentylacji, odprowadzania powstających odcieków, sterowania i czujników technologicznych oraz zamknięcia tuneli, czyli zadaszenia wraz z odwodnieniem. Dzięki zastosowaniu biofiltrów nie czuć odoru kompostowania. Wszystko sterowane jest komputerowo. Zainstalowano także sondy, dzięki którym proces kompostowania może być prowadzony w sposób automatyczny. Przy ich pomocy można też określić czy proces kompostowania dobiegł końca.
RIPOK Julków_8

RIPOK Julków_8


Na terenie zakładu w Julkowie znajduje się również kwatera składowiska, w której można złożyć ok. 400 tysięcy ton odpadów. Prezes Spółki liczy jednak na to, że do składowania będą trafiały śladowe ilości przetworzonych odpadów – Dużo materiału po przekompostowaniu będziemy wywozić na rekultywacje składowisk. Już w chwili obecnej kompostownia w Julkowie pracuje pełną parą. Obecnie Spółka realizuje również inwestycję w Dylowie, polegającą na budowie kompostowni o przepustowości minimum 60 tysięcy Mg/rok, czyli prawie dwa razy większą niż wybudowana w Julkowie. Kompostownia powinna powstać w przeciągu 3 miesięcy. Taką samą instalację do kompostowania posiadamy w Gotartowie (Gmina Kluczbork). Funkcjonuje już 2 lata. Dodatkowo, z materiału wytworzonego w procesie kompostowania, produkowane są trawniki rolowane. Takie działania podjęte zostały również w Julkowie i po zakupie niezbędnego sprzętu rozpoczniemy ich produkcję – dodaje prezes Kaczmarek.
RIPOK Julków_7

RIPOK Julków_7


RIPOK Julków_5

RIPOK Julków_5


W Julkowie zatrudnionych jest ok. 60 osób pracujących w systemie dwuzmianowym.
– Czeka nas jeszcze dużo pracy, w tym przeszkolenie części pracowników i zakup kilku maszyn. Nadzorowanie tego zakładu odbywa się centralnie z siedziby Zarządu w Bełchatowie. Co prawda RIPOK działa od miesiąca, jednak jesteśmy jeszcze w fazie testowania, w związku z tym obecnie jego wydajność jest mniejsza niż docelowa – podkreślił Andrzej Kaczmarek.
RIPOK Julków_2

RIPOK Julków_2


Przypomnijmy, że Spółka „EKO-REGION” Bełchatów jest firmą świadczącą usługi w zakresie szeroko rozumianej gospodarki odpadami. Założona została w marcu 2000 roku głównie z inicjatywy Powiatu Bełchatowskiego oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi. Pojawiło się także wsparcie kilkunastu innych samorządów województwa łódzkiego. Obecnie udziałowcami spółki jest ponad 20 samorządów, w tym samorządy z rejonu Skierniewic, tj. miasto Skierniewice i gmina Skierniewice. Największym udziałowcem jest gmina Kleszczów. Spółka obsługuje ok. 60 gmin i działa na terenie trzech województw.

Agnieszka Wilczyńska