Narodowy Dzień Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”

Wieści pomnik

Stojąc przed ukrzyżowanym Chrystusem wybrałem.
Stałem się Wyklętym Żołnierzem.

W tym roku obchodzimy 3. rocznicę Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych.

Mocą uchwały Sejmu RP z 4 lutego 2011 roku dzień 1 marca ustanowiony został Narodowym Dniem Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”. W związku z tym świętem w całej Polsce czczono dziś pamięć żołnierzy, którzy sprzeciwiali się sowietyzacji Polski po II wojnie światowej. W tym roku obchodzimy 3. rocznicę Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych.

Dopiero 4 lutego 2011 roku Sejm uchwalił ustawę o ustanowieniu dnia 1 marca Narodowym Dniem Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Projektodawcą uchwały był śp. Prezydent RP Lech Kaczyński. To on ostatecznie skierował do Sejmu projekt ustawy w tej sprawie.
– Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych ma być wyrazem hołdu dla żołnierzy drugiej konspiracji za świadectwo męstwa, niezłomnej postawy patriotycznej i przywiązania do tradycji niepodległościowych, za krew przelaną w obronie Ojczyzny – brzmiało uzasadnienie projektu.

Uchwalenie Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych jest formą uczczenia ich walki i ofiary, ale także bólu i cierpienia, jakich doznawali przez wszystkie lata PRL i ciszy po 1989 roku.