Nieuczciwy diagnosta

Wieści logo policja

12 listopada 2012 roku policjanci Wydziału Kryminalnego skierniewickiej komendy zatrzymali diagnostę, który poświadczał nieprawdę w dowodach rejestracyjnych pojazdów.

Funkcjonariusze zajmujący się zwalczaniem przestępczości gospodarczej i korupcji ustalili, iż na jednej ze stacji diagnostycznych w powiecie skierniewickim dochodzi do przypadków poświadczania nieprawdy w dowodach rejestracyjnych pojazdów co do okoliczności przebytych badań technicznych. Z uzyskanych informacji wynikało, że nieuczciwy diagnosta w zamian za niewielkie kwoty pieniędzy dopuszczał do ruchu pojazdy, które nigdy nie były nawet w stacji diagnostycznej. 12 listopada 2012 roku zgromadzony materiał pozwolił na zatrzymanie 59-letniego diagnosty, któremu następnego dnia Prokurator Rejonowy w Skierniewicach przedstawił łącznie 6 zarzutów poświadczania nieprawdy w dokumentach, w tym przyjęcia dwóch korzyści majątkowych. Wobec podejrzanego zastosował dozór policyjny. Za opisane przestępstwa grozi mu kara pozbawienia wolności do lat 10.
KMP w Skierniewicach