Niezwykłe dzieje rodu Wesołowskich

Wieści Barbara Bielawska-Dębowskia_u_burmistrza

„Wesołowscy z Rawy” autorstwa Barbary Bielawskiej-Dębowskiej to fascynująca, epicka, wielowątkowa opowieść o rodzie Wesołowskich. Spotkanie z autorką i promocja książki, wydanej przez Wydawnictwo PW WAM, odbyła się 25 maja 2013 roku w Muzeum Ziemi Rawskiej.

„Książkę tę pisałam z myślą o bardzo licznych, rozproszonych po Polsce i świecie, nie znających się wzajemnie potomkach niepiśmiennego ogrodnika Kazimierza Wesołowskiego, który ok. 1835 roku wraz z rodziną osiadł w Rawie Mazowieckiej. Niektóre jego dzieci Rawę zaczęły opuszczać już kilkanaście lat później, ale rodziny dwóch synów zakorzeniły się w tym mieście na ponad wiek, aktywnie uczestnicząc w jego rozwoju. Choć dziś w Rawie nie znalazłam żadnego krewnego, to ślady rodziny Wesołowskich są wciąż obecne w mieście. Ja sama w Rawie Mazowieckiej jako mała dziewczynka znalazłam schronienie u cioci po Powstaniu Warszawskim i przeżyłam przetaczanie się frontu w styczniu 1945 roku. W losach opisanej szerokiej rodziny można zresztą odnaleźć ślady wszelkich wydarzeń naszej polskiej historii ostatnich dwóch wieków, czasem drobne, a czasem rujnujące życie.”(z okładki)
Książka „Wesołowscy z Rawy” jest osobistym sprawozdaniem z rodowodowych poszukiwań Barbary Bielawskiej-Dębowskiej. Kiedy autorka zewidencjonowała ok. 350 potomków ogrodniczej pary z pierwszej połowy XIX wieku, zaczęła poszukiwać anegdotycznych i fotograficznych
materiałów z historii rodziny, odwiedzać miejsca z tą historią związane i poznawać nieznanych
krewnych. W ten sposób powstała książka zawierająca ponad 160 zdjęć i licząca 300 stron. Niewątpliwie mocną stroną tej publikacji są liczne stare zdjęcia, dzięki którym książka ma prawie charakter albumu. Treść książki wzbogacają również liczne dokumenty archiwalne.
Na uwagę zasługuje również okładka książki, którą to zaprojektowała Katarzyna Jackowska – bratanica autorki. Inspiracją do jej rysunku stało się owalne zdjęcie rodziny Wesołowskich zachowane w paru rodzinnych albumach, a jednocześnie wiszące w Muzeum Ziemi Rawskiej.

Autorka książki, Barbara Bielawska–Dębowska urodziła się w Warszawie w 1937r. Po powstaniu warszawskim z matką, dziadkami i młodszą siostrą przez parę miesięcy przebywała w Rawie Mazowieckiej. Od wiosny 1945 r. mieszka w Łodzi. Studiowała tu prawo i socjologię, parę lat pracowała naukowo na Uniwersytecie Łódzkim, a następnie kierowała zakładem badań społecznych w jednym z ośrodków badawczo-rozwojowych przemysłu włókienniczego. Jest autorką i współautorką szeregu artykułów z zakresu prawa i socjologii. W stanie wojennym podjęła działalność gospodarczą i do 1999 r. prowadziła firmę produkującą odzież dziecięcą. Po przejściu na emeryturę, zainteresowała się rodzinną genealogią.

Książka pt. „Wesołowscy z Rawy” z pewnością zainteresuje nie tylko członków rodziny Wesołowskich, ale także rawian i osoby interesujące się historią tego miasta.