Nowe boisko sportowe w Gminie Sulejów

W dniu 15 października dokonano uroczystego otwarcia i poświęcenia nowego wielofunkcyjnego boiska sportowego w miejscowości Uszczyn w gminie Sulejów (powiat piotrkowski).

Budowa boiska to kolejna inwestycja w infrastrukturę sportową na terenie Gminy Sulejów finansowana ze środków Unii Europejskiej. Inwestycja to wzorcowy przykład oddolnej inicjatywy społecznej oraz współpracy lokalnej społeczności z władzami Gminy Sulejów. Początkowo mieszkańcy Uszczyna i sąsiedniego Poniatowa poparli inicjatywę lokalną kilkuset podpisami, a następnie przekazali dostępne środki z Funduszu Sołeckiego na rzecz inwestycji. To pozwoliło, za zgodą władz Gminy Sulejów, na rozpoczęcie prac projektowych oraz pozyskiwanie dofinansowania ze źródeł zewnętrznych. Wynikiem tego jest powstanie obiektu sportowego, którego koszt wyniesie ok. 235 tys. złotych, przy znacznym udziale środków z Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 oraz Funduszu Sołeckiego w wysokości 75%.

www.sulejow.pl