Nowe sieci w osiedlu Ludwików II

Wieści budowa sieci kanalizacji w Bełchatowie

Już wkrótce ruszy budowa sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej w osiedlu Ludwików II w Bełchatowie.

Na początku listopada Prezydent Miasta Bełchatowa podpisał umowę na budowę sieci kanalizacyjnej w bełchatowskim osiedlu Ludwików II. Wykonawcą inwestycji zostało Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe „SANEL” Sp. J. W ramach zadania będzie wybudowana część sieci zaprojektowanej w obszarze ograniczonym ulicami: Lipową, Al. Ks. Kard. S. Wyszyńskiego, Ludwikowską i zachodnią granicą miasta Bełchatowa w kierunku północnym. Ok. 160 działek uzyska możliwość włączenia się do kanalizacji sanitarnej i deszczowej.

Koszt inwestycji to ponad 5 milionów 500 tys. złotych brutto. Zadanie będzie finansowane z dwóch źródeł. Spółka WOD.-KAN. zapłaci za sieć kanalizacji sanitarnej (2 mln 214 tys. złotych). Kanalizacja deszczowa natomiast finansowana będzie ze środków budżetu Miasta w kwocie ponad 3 mln 302 tys. złotych. Roboty mają zakończyć się 30.07.2013 r.
UM w Bełchatowie