Nowe zasady egzaminów na prawko

Od 19 stycznia br. wchodzi w życie Ustawa o kierujących pojazdami, która wprowadza m.in. nowe kategorie i wzór prawa jazdy, nowy system egzaminów oraz elektroniczny obieg dokumentów.

Największa zmiana, odczuwalna przez przyszłych kierowców będzie dotyczyła egzaminu teoretycznego. W związku z tym, ośrodki egzaminacyjne w ostatnich tygodniach, były szturmowane przez kursantów, chcących zdawać egzamin teoretyczny jeszcze na starych zasadach. Według nowych zasad, podczas części teoretycznej egzaminu na prawo jazdy, kandydat na kierowcę odpowiadał będzie na 32 pytania wylosowane z puli 3 tys. pytań. Pierwsze 20 pytań to zagadnienia z wiedzy podstawowej. Zdający będzie miał 20 sekund na przeczytanie każdego z nich i 15 sekund na udzielenie odpowiedzi: TAK lub NIE. Kolejnych 12 pytań dotyczy wiedzy specjalistycznej. Na przeczytanie i udzielenie odpowiedzi na każde z nich będzie 50 sekund. W tym przypadku kursant dokona wyboru jednej z trzech zaproponowanych odpowiedzi (A, B lub C). Suma punktów możliwych do uzyskania w tej części egzaminu wynosi 74. Aby uzyskać pozytywny wynik trzeba otrzymać co najmniej 68 punktów. Do pytań i udzielonych odpowiedzi nie będzie można wrócić. Egzamin teoretyczny, tak jak dotychczas, trwał będzie 25 minut. Jednakże, jest to znacznie krótszy czas na udzielenie odpowiedzi – do tej pory kursant odpowiadał na tylko 18 pytań wylosowanych z puli ponad 500. Dodatkowe utrudnienie polega na tym, że pytania wcześniej nigdzie nie będą publikowane.
Jednak, w ocenie egzaminatorów, przyszli kierowcy wcale nie powinni obawiać się nowego egzaminu teoretycznego, gdyż ich zdaniem będzie on egzaminem łatwiejszym. Pytania będą proste, czytelne i zrozumiałe i co najważniejsze jednokrotnego wyboru, a nie wielokrotnego, tak jak dotychczas.

Nowa ustawa wprowadza również terminowe prawo jazdy. Prawa jazdy kategorii: AM, A1, A2, A, B1, B, B+E lub T będą ważne przez 15 lat, pozostałe przez pięć lat. Po tym czasie trzeba będzie wyrobić nowy dokument. Będą również wydawane nowe wzory prawa jazdy z kolorowym zdjęciem i z nowoczesnymi zabezpieczeniami. Prawa jazdy wydane do dnia 18 stycznia 2013 r. podlegają wymianie w okresie od 19 stycznia 2028 r. do 18 stycznia 2033 r. w terminach określonych przez ministra właściwego do spraw transportu lub w terminie wcześniejszym na wniosek posiadacza prawa jazdy. Ulegną zmianie także opłaty egzaminacyjne, np. za prawo jazdy kat. B trzeba będzie zapłacić nie 134, a 170 zł.