Odszkodowania dla rolników

Rolnicy, których gospodarstwa ucierpiały w tym roku w wyniku powodzi, huraganu, gradu, czy nawałnicy, mogą ubiegać się o przyznanie pomocy finansowej w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.
Agencja wypłaci poszkodowanym rolnikom pomoc obliczoną jako iloczyn powierzchni upraw rolnych, na których wystąpiły straty (w wysokości kwalifikującej uprawę do likwidacji) oraz stawki pomocy. Wynosi ona 100 zł na 1 ha zniszczonej uprawy rolnej lub 10 zł na 1 m2 zniszczonych upraw w szklarniach lub tunelach foliowych. Rolnik może otrzymać wsparcie w wysokości do 7500 euro. Do rozdysponowania w całym kraju jest prawie 90 mln zł. Wnioski można składać od 2 do 30 września, w biurze powiatowym ARiMR właściwym ze względu na miejsce zamieszkania rolnika.
Wsparcie dla rolników poszkodowanych przez tegoroczne klęski żywiołowe przyznawane jest w ramach programu rządowego. Wszelkie informacje oraz niezbędne dokumenty są dostępne na stronie www.arimr.gov.pl

Źródło: www.opoczno.pl