Opoczno: sprzeciw dla zamknięcia linii kolejowej

Wieści pociąg

Z udziałem starosty opoczyńskiego oraz burmistrzów i wójtów gmin powiatu opoczyńskiego odbyło się w Starostwie Powiatowym w Opocznie spotkanie samorządowców poświęcone zamiarom zamknięcia linii kolejowej nr 25 Tomaszów Mazowiecki – Skarżysko Kamienna.

Zebrani wyrazili swój stanowczy protest i niezadowolenie wobec planów PKP Polskich Linii Kolejowych.
Po dyskusji samorządowcy podpisali pismo z protestem, które skierowane zostało na ręce Cezarego Grabarczyka Wicemarszałka Sejmu RP, Janusza Piechocińskiego Wicepremiera, Sławomira Nowaka Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej, Jolanty Chełmińskiej Wojewody Łódzkiego, Witolda Stępnia Marszałka Województwa Łódzkiego, Krzysztofa Dyla Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego, Remigiusza Paszkiewicza Prezesa Zarządu PKP PLK S.A., Tadeusza Syryjczyka Przewodniczącego Rady Przewoźników, Zygmunta Grzechulskiego Dyrektora Zakładu Linii Kolejowych w Lublinie oraz Krzysztofa Pióro Dyrektora Zakładu Linii Kolejowych w Skarżysku – Kamiennej.

źródło UM Opoczna