Pamiętaj o złożeniu deklaracji śmieciowej!

Wieści śmieci

W związku z nowymi regulacjami dotyczącymi gospodarki odpadami każde gospodarstwo domowe zobowiązane jest do złożenia deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

W wielu gminach trwa składanie deklaracji odpadowych. Mieszkańcy, którzy jeszcze ich nie złożyli, powinni jak najszybciej zgłosić się do swojej gminy i złożyć deklarację. W deklaracjach właściciele nieruchomości decydują, czy będą sortować śmieci i tym samym płacić mniej za ich wywóz i gospodarowanie. Wzór takiej deklaracji ustala każda gmina. Odpowiedni formularz oraz informacje o tym jak go wypełnić i w jakim termie złożyć, można uzyskać w swoim urzędzie gminy. Mieszkańcy domów jednorodzinnych powinni złożyć dokument w urzędzie gminy samodzielnie. Jeśli chodzi zaś o mieszkańców bloków lub kamienic, to spółdzielnia, wspólnota lub administrator składa deklarację w imieniu wszystkich mieszkańców. Zarządca nieruchomości w tym wypadku powinien ustalić z mieszkańcami czy będą segregować śmieci. Następnie spółdzielnie lub wspólnoty mieszkaniowe będą sporządzały zbiorcze zestawienie dla konkretnej nieruchomości i dostarczały je do urzędu gminy.
Jak podaje Ministerstwo Środowiska, w przypadku niezłożenia deklaracji lub podania nieprawdziwych informacji w deklaracji, wójt, burmistrz lub prezydent określi wysokość opłaty za wywóz śmieci, biorąc pod uwagę uzasadnione szacunki, w tym średnią ilość odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach o podobnym charakterze.
Przypomnijmy, że nowe regulacje dotyczące gospodarki odpadami wejdą w życie z dniem 1 lipca 2013 r.